10 november: Dag van de Mantelzorg

Geplaatst op: 10 November 2023

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Een moment waarop we ieder jaar de vijf miljoen mantelzorgers in Nederland een extra schouderklop geven. Mantelzorgers vinden de zorg vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is bijzonder en verdient waardering. Bij Pieter van Foreest zijn mantelzorgers onmiskenbaar verbonden aan de zorg voor hun naasten. Daarom worden op diverse locaties de mantelzorgers deze dag dan ook extra in het zonnetje gezet.

Natuurlijk is het belangrijk om niet alleen vandaag, maar elke dag oog te hebben voor mantelzorgers. Want mantelzorg kan erg zwaar kan worden. Zeker wanneer je voor iemand zorgt die langdurig ziek of hulpbehoevend is, kan mantelzorgen een hele opgave zijn. Bij Pieter van Foreest gunnen we mantelzorgers de mogelijkheid om ook even tijd voor zichzelf te nemen. Dat klinkt heel logisch, maar toch zijn er veel mantelzorgers die dat niet zo gemakkelijk kunnen. Zij zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Dit vergt veel van hen, waardoor ze overbelast kunnen raken. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat de mantelzorger af en toe even vrijaf neemt van de zorg. Ook na een operatie of een ziekte kan het voor de mantelzorger lastig zijn om de zorg voor hun naaste te organiseren, omdat de mantelzorger zelf moet herstellen.

Respijtzorg in Strandgoed Ter Heijde
In deze gevallen staat ons team van betrokken en geschoolde vrijwilligers en zorgmedewerkers van Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt klaar om de taken van de mantelzorger even over te nemen. De zorg van thuis wordt zo voortgezet in onze logies & respijt, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Hierdoor kan de mantelzorger even tot rust komen, thuis of samen met hun naaste in Strandgoed Ter Heijde.

Voor wie?
Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt verwelkomt thuiswonende volwassenen, met een lichamelijke beperking en/of een lichte vorm van dementie, die rekenen op de hulp en ondersteuning van hun mantelzorger(s). Ook de mantelzorgers zijn welkom, als zij dat willen, zodat zij samen met hun naaste op vakantie kunnen in Strandgoed terwijl de mantelzorgtaken worden overgenomen.

Ervaring met Strandgoed Ter Heijde
Mevrouw Van Dijk heeft verbleven in Strandgoed ter Heijde Logies en Respijt. Het is haar goed bevallen. Haar dochter, Bianca van der Hout, vertelt over haar ervaringen als mantelzorger en hoe het verblijf in Strandgoed ter Heijde haar moeder is bevallen. Lees het hele interview hier.