10 november: Dag van de Mantelzorg

Geplaatst op: 10 November 2020

Elke dag zorgen ruim drie miljoen mensen in Nederland voor hun hulpbehoevende partner, kind, vriend, buur of familielid. Voor velen een vanzelfsprekendheid. ‘Ik doe het met liefde’ is een veelgehoorde uitspraak. Het neemt niet weg dat mantelzorg, want zo heet het wanneer je voor een naaste zorgt, erg zwaar kan worden. Zeker wanneer je voor iemand zorgt die langdurig ziek of hulpbehoevend is, kan mantelzorgen een hele opgave zijn. Tijdens de Dag van de Mantelzorg, 10 november, staan wij en heel Nederland daar extra bij stil en willen we alle mantelzorgers bedanken voor hun goede zorgen. 

Respijtzorg in Strandgoed Ter Heijde
Even tijd nemen voor uzelf, het klinkt zo logisch. Toch zijn er veel mantelzorgers die dat niet zo gemakkelijk kunnen. Zij zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Dit vergt veel van hen, waardoor ze overbelast kunnen raken. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat de mantelzorger af en toe even vrijaf neemt van de zorg. Ook na een operatie of een ziekte kan het voor de mantelzorger lastig zijn om de zorg voor hun naaste te organiseren, omdat de mantelzorger zelf moet herstellen.

In deze gevallen staat ons team van betrokken en geschoolde vrijwilligers en zorgmedewerkers van Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt klaar om de taken van de mantelzorger even over te nemen. De zorg van thuis wordt zo voortgezet in onze logies & respijt, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Hierdoor kan de mantelzorger even tot rust komen, thuis of samen met hun naaste in Strandgoed Ter Heijde.

Voor wie?
Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt verwelkomt thuiswonende volwassenen, met een lichamelijke beperking en/of een lichte vorm van dementie, die rekenen op de hulp en ondersteuning van hun mantelzorger(s). Ook de mantelzorgers zijn welkom, als zij dat willen, zodat zij samen met hun naaste op vakantie kunnen in Strandgoed terwijl de mantelzorgtaken worden overgenomen.

Ervaring met Strandgoed Ter Heijde
De heer Varkevisser heeft onlangs verbleven in Strandgoed ter Heijde Logies en Respijt. Ondanks dat hij en zijn vrouw het een spannende stap vonden, is het hen beiden goed bevallen. Ze vertellen over hun ervaring met het logeerhuis aan zee, en waarom deze vorm van respijtzorg voor hen een mooie uitkomst is. Lees het hele interview met de Familie Varkevisser hier.

Aandacht voor alle mantelzorgers
Ieder jaar worden er op de Dag van de Mantelzorg een of meerdere activiteiten georganiseerd. Deze dag is een jaarlijks moment van ontspanning, ontmoeting en uitwisseling voor mantelzorgers. De programma's van dit jaar stonden klaar, maar kunnen door coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Om deze dag toch met elkaar in contact te staan en stil te staan bij de Dag van de Mantelzorg vragen wij iedereen om op dinsdag 10 november een mantelzorger te bellen of een kaartje te sturen. Zodat er op deze dag toch nog volop aandacht is voor mantelzorgers en de Dag van de Mantelzorg toch nog een feestelijke dag wordt. Zo heeft Delft voor elkaar op hun website de mogelijkheid gecreërd tot het sturen van een digitaal kaartje. Veilig en gratis te versturen via deze link https://www.delftvoorelkaar.nl/stuur-een-kaartje.