21 september Wereld Alzheimer Dag: De vele gezichten van Dementie

Geplaatst op: 15 September 2021

Jaarlijks vindt op 21 september Wereld Alzheimer Dag plaats. Op of rond deze dag wordt in heel de wrreld aandacht gevraagd voor de ziekte dementie en de impact van deze ziekte op de persoon zelf en op zijn/haar naasten. Dit jaar heeft de dag als thema ‘De vele gezichten van dementie’.

De ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheiemr is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70% van de mensen met dementie heeft Alzheimer. Iemand met Alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden.

Initiatieven
Het is dus belangrijk dat er ieder jaar aandacht gevraagd wordt voor deze ziekte. Verschillende welzijnsorganisaties dragen hun steentje hieraan bij. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om extra aandacht te vragen voor de vele vormen van dementie. Hieronder leest u over verschillende initiatieven en activiteiten die georganiseerd worden in Delft, Het Westland en Oostland. 

Het Alzheimer Café
Het Alzheimer Café gaat na ruim een jaar weer live plaatsvinden. Het thema is ‘Wie wilt u een gezicht geven?’. U kunt uw eigen verhaal vertellen, ervaringen delen of gewoon luisteren naar andere mensen hun verhaal. U bent van harte welkom op 20 septmeber bij het Hof van Heden, Dijkweg 20, Naaldwijk, aanvang 19.30 uur.

Geheugenbieb
Op 21 september vindt de opening van De Geheugenbieb (dementheek) in ’s-Gravenzande plaats. Deze is geïntroduceerd door Bibliotheek Westland. Dit is een plek in de bibliotheek speciaal voor mensen met (beginnende) dementie en/of Alzheimer en hun naasten. Alzheimer DWO zal een inloopspreekuur gaan verzorgen, afwisselend in de bibliotheek van ’s Gravenzande en Wateringen.

‘Gezichten van dementieondersteuners’
Op donderdag 23 september wordt er van 10.00 - 11.30 uur in de bibliotheek in Naaldwijk door samenwerkende organisaties een informatiebijeenkomst verzorgd over de verschillende vormen/gezichten van ondersteuning bij dementie. Aanmelden kan via Bibliotheek Westland.

Mantelzorgontmoeting ‘Wandeling Prinsenbos’
Vitis Welzijn nodigt mantelzorgers van mensen met dementie uit voor een rondleiding door het Prinsenbos in Naaldwijk. Op vrijdagochtend 24 september van 10.00 - 12.00 uur. Een mooie gelegenheid om tijdens een ontspannen wandeling ervaringen met elkaar te delen. Aanmelden kan door een email te sturen naar mantelzorg@vitiswelzijn.nl

Informatiebijeenkomst ‘Gezichten van dementieondersteuners’
Er zijn diverse vormen van ondersteuning bij dementie, zowel voor degene met dementie als voor naasten. Tijdens de informatiebijeenkomst ‘gezichten van dementieondersteuners’ vertellen Vitis Welzijn, Pieter van Foreest, Careyn en bibliotheek Westland daar graag meer over. Een mooi moment om te ontmoeten en informatie te krijgen over de verschillende vormen van ondersteuning. U bent donderdag 23 september tussen 10.00 en 11.30 uur van harte welkom in de bibliotheek in Naaldwijk, Sint Martinusstraat 67. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar k.v.d.berg@vitiswelzijn.nl.

Heeft u vragen rondom dementie?
Dementie roept vragen op. Heeft u behoefte aan informatie of een luisterend oor, u kunt zich wenden tot de volgende instanties:

  • Alzheimer Delft Westland Oostland: 06 -  305 94 695 of via dwo@alzheimervrijwilligers.nl
  • Pieter van Foreest: 088 - 166 88 23 (di 10u-11u en do 15u-16u) of via informatiedementie@pietervanforeest.nl
  • Careyn: 06 - 226 187 27 of via n.vanmarrewijk@careyn.nl
  • Vitis Welzijn: 0174 - 630 358 of via info@vitiswelzijn.nl
  • Dagopvang De Wael: 06 - 1547 32 92 of via info@dagopvangdewael.nl