Abtswoude Bloeit!

Geplaatst op: 12 Oktober 2017
Pieter van Foreest wil het gebouw Abtswoude weer laten bloeien, een tijdelijke nieuwe bestemming geven, zodat het woongenot van de aanleunbewoners weer zal toenemen en langdurige leegstand van het verzorgingshuisgedeelte wordt voorkomen. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met SHS Delft (Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting). Zij huren het pand tijdelijk van Pieter van Foreest.
 
Abtswoude Bloeit!
Het verzorgingshuisgedeelte van Abtswoude wordt voor een periode van 4 tot 5 jaar beschikbaar gesteld door Pieter van Foreest voor Abtswoude Bloeit! Abtswoude Bloeit! is een initiatief van SHS Delft, St. PerspeKtief en Pieter van Foreest. Samen willen zij van Abtswoude weer een locatie maken die bloeit. Een locatie waar jong en oud samenkomt, een locatie voor de wijk.
 
Aanpassingen aan het pand
Ten behoeve van het beoogde, tijdelijke gebruik van de locatie door SHS Delft en Stichting Perspektief, zullen er aanpassingen worden gedaan aan het pand. Zo worden er 141 wooneenheden gerealiseerd: 108 kamers en studio’s voor Nederlandse en internationale studenten en 33 studio-appartementen voor cliënten van Stichting PerspeKtief. In het voorjaar van 2018 zullen de nieuwe bewoners hun intrek nemen. Belangrijk om te melden is dat de zelfstandige seniorenwoningen gelegen aan het voormalige verzorgingshuis gewoon blijven bestaan. De senioren die hier momenteel wonen, blijven hier gewoon wonen. Samen ontplooien we nieuwe initiatieven. Abtswoude Bloeit! Een plek waar studenten en cliënten van Stichting PerspeKtief naast ouderen komen te wonen. Een plek waar mensen elkaar vinden en waar sociaal contact wordt gezocht en gestimuleerd.
 
Woonkamer van de Wijk
Samen met de wijk willen wij een Woonkamer van de Wijk Abtswoude creëren. De multifunctionele ruimte op de begane grond, een ontmoetingsplek, waar de studenten, de cliënten van Stichting PerspeKtief, de aanleunbewoners en bewoners uit de buurt iedere dag terecht kunnen voor een praatje en een heerlijk kopje koffie of thee. Daarnaast willen we samen met u activiteiten voor de wijk organiseren. Aan de hand van de reeds geopperde ideeën, initiatieven en wensen, willen we hier invulling aan gaan geven. Dit willen we doen binnen het thema ‘Kunst en Cultuur’ – een thema dat in overleg met Pieter van Foreest is gekozen. Abtswoude is namelijk altijd al meer geweest dan alleen een woonzorgcentrum. De wandelgangen hingen vol met allerlei kunstwerken, in de tuin zijn verschillende beelden te bewonderen en in de gemeenschappelijke ruimte vonden culturele evenementen plaats. Abtswoude wordt al lange tijd geassocieerd met ‘Kunst en Cultuur’ en daarom zal de focus juist daarop komen te liggen bij dit tijdelijke gebruik.
 
Informatiebijeenkomst omwonenden
Op 4 oktober jl. heeft een informatiebijeenkomst voor omwonenden plaatsgevonden en komend weekend valt er bij de direct omwonenden van Abtswoude een informatiekrantje in de brievenbus. Deze wordt huis aan huis verspreid samen met de Delft op Zondag.
 
Zelf een leuk idee of initiatief of wil je meer weten over Abtswoude Bloeit? Ga naar onze website: www.abtswoudebloeit.nl