Ad Blom aan de slag als practor Technologie in Zorg & Welzijn

Geplaatst op: 13 Januari 2021

Ad Blom, Programmamanager Innovatie bij Pieter van Foreest zal vanaf 2021 één dag in de week als practor Technologie in Zorg & Welzijn aan de slag gaan in het Practoraat Technologie in Zorg & Welzijn. Het practoraat is verbonden aan het ROC Mondriaan, scholen voor zorg en welzijn in Delft / Den Haag. Naast zijn werkzaamheden als practor blijft hij aan als programmamanager Innovatie bij Pieter van Foreest.

Practoraat Technologie in Zorg & Welzijn

Het practoraat Technologie in Zorg & Welzijn is een initiatief om antwoord te vinden op de vragen vanuit het werkveld en richt zich dan ook vooral op het inpassen van technologie in werkprocessen bij eindgebruikers: professionals in zorg en welzijn, docenten en studenten. Binnen het practoraat worden vragen gesteld over inhoud zoals: ‘Wat doet een technologisch hulpmiddel, waarmee staat het ten dienste van cliënt en zorgverlener’ en vragen gericht op het gebruik van technologie: ‘Hoe wordt de adoptie van technologie vergemakkelijkt? Wat is daarvoor nodig?’De practor fungeert als boegbeeld, inspirator en motor. De verantwoording is op gebied van kennisontwikkeling, verspreiding (in en extern) en toepassing, praktijkgericht onderzoek en professionalisering.

Ad Blom: ”Ik heb er veel zin in om samen met mijn netwerk verder te bouwen aan ontwikkeling van bruikbare technologie en zeker ook aan de adaptie van (bestaande) technologieën in het werkveld.
Het practoraat is een waardevolle aanvulling op mijn ander rol als programmamanager innovatie bij Pieter van Foreest.”