CAO-VVT met 5 partijen een feit!

Geplaatst op: 29 December 2014

Cao-partijen hebben de kennisgeving van ontvangst van de cao aanmelding van het ministerie van Sociale Zaken ontvangen. Dit betekent dat met ingang van 17 december 2014 de CAO VVT (met vijf partijen) in werking is getreden.

ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ hebben het onderhandelaarsakkoord van de CAO VVT uitgewerkt in cao- teksten en deze aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarop is 17 december de kennisgeving van ontvangst binnengekomen.

Cao-partijen zullen de CAO VVT voordragen voor een algemeen verbindend verklaring, zodat ook niet-leden gehouden zijn de CAO VVT toe te passen. Voor de cao teksten en de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de vorige cao verwijzen we naar https://bit.ly/1zMI3sx