Interview met Simone van West Voorzitter Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

Geplaatst op: 18 Maart 2015

'Cliëntenraad helpt de kwaliteit bewaken’

Delft- Simone van West nam in januari 2014 de rol van voorzitter van de cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis op zich. Wat is haar persoonlijke motivatie? Wat zijn haar doelen? Waarom eigenlijk een aparte cliëntenraad voor thuis? Wat doet een cliëntenraad? Wat betekenen de landelijke veranderingen voor de cliëntenraad? En….waar gaat de cliëntenraad thuis zich de komende tijd voor 100% voor inzetten? Een interview met de bevlogen Simone van West over betrokkenheid, motivatie, en samenwerking.

 

Betrokken en bevlogen
‘Bevlogenheid zit in mijn DNA. Ik enthousiasmeer en motiveer mensen graag om continue vanuit verschillende kanten naar iets te kijken. Dat kan een enorme ‘eye-opener’ zijn. En daarmee kun je continue verbeteren en altijd zoveel mogelijk uit een organisatie en jezelf (blijven) halen. Uiteraard probeer ik in alles wat ik doe de cliënt centraal te stellen. Dat geldt voor mijn rol als voorzitter van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, bij mijn lidmaatschap van de Centrale Cliëntenraad en ook voor mijn werk als Project- en Changemanager bij de ABN Amro. Het menselijke aspect vind ik altijd erg belangrijk. Ik ben erg betrokken bij de ‘oudere’ medemens. Zelf heb ik in de rol van mantelzorger ervaren hoe waardevol het is om iemand met een hoge zorgvraag thuis te kunnen laten blijven wonen. Met de geweldige zorg, hulp en ondersteuning van Pieter van Foreest Zorg Thuis en door de samenwerking tussen mantelzorger en zorg heb ik samen met mijn zus deze grote wens van mijn vader en van onszelf  kunnen verwezenlijken.’

 

Zorg Thuis in opkomst

‘Waarom ik heb gekozen voor de cliëntenraad bij Pieter van Foreest Thuis? Simpel. Ik vind het heel belangrijk dat een ieder zo goed en zo lang als mogelijk thuis kan blijven wonen, waarbij de zorg passend is bij die persoon. Want steeds vaker blijven mensen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Logisch ook, eigen haard is immers goud waard.’ ‘Met alle landelijke veranderingen in de zorg op dit moment is zorg thuis enorm in opkomst. Verzorgingshuiszorg zoals Nederland dit tot dusver kende, bestaat straks niet meer. Het is of thuiszorg (thuiswonend met zorg thuis) of scheiden van wonen en zorg (huren van woonruimte met zorg thuis en eventuele services tegen betaling) of verpleeghuiszorg (hoge zorgvraag). Om te kunnen zorgen dat een ieder ook daadwerkelijk zolang mogelijk thuis kan blijven wonen, is een hoge kwaliteit van zorg, behandeling en ondersteuning voor thuiswonenden nodig. Zorg Thuis is dé toekomst. Het is dan ook niet zo vreemd om hier een aparte cliëntenraad voor te hebben. Het is immers belangrijk om met de veranderingen mee te bewegen en te zorgen dat dit op de juiste manier gebeurt.’ De onderwerpen op de agenda? Het nog meer betrekken van de cliënt en de mantelzorger bij de zorg, kwaliteit van zorg en de communicatie onderling. Dat is waar ik mij voor in ga zetten’

 

Bewaken scheidslijnen
Hoe zit het met de rolverdeling tussen Centrale Cliëntenraad en de decentrale raden, zoals de twee regionale Cliëntenraden Wonen, Zorg en Behandeling en de Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis?

‘Die verdeling is binnen Pieter van Foreest helder afgesproken. De Centrale Cliëntenraad gaat over beleid en de zaken die de decentrale raden overstijgen en de decentrale raden gaan over de zaken die binnen de regio spelen. In het geval van de Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis betreft het de onderwerpen die spelen voor Zorg Thuis, Ontmoetingscentra, Pieters Services, Pieters Behandel Praktijk, Geriatrische Revalidatie, Hulp bij het Huishouden en Zorghuis 2020. Dit wordt besproken in de cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis. Over deze onderdelen geven we gevraagd en ongevraagd advies. De CC en de DC’s moeten samen de scheidslijnen bewaken. Om misverstanden te voorkomen, is onderlinge afstemming en een goede communicatie zo belangrijk’, legt Simone uit. ‘We moeten naar elkaar luisteren en samenwerken. Niet alleen als raadsleden onderling, maar ook met de Directeur Zorg en vanuit de Centrale Cliëntenraad met de Raad van Bestuur. Samen pro actief aan de slag. Alleen zo kunnen we de cliënten – en daar doen we het toch voor - nog beter van dienst zijn.’

 

Wilt u zich ook inzetten voor de thuiswonende cliënten die gebruik maken van een vorm van zorg, behandeling of ondersteuning of bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum bezoeken of de Plusdiensten gebruiken? De cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis is nog op zoek naar leden. Kijk snel op  www.werkenbijpieter.nl voor meer informatie.