Jaarstukken Pieter van Foreest

Geplaatst op: 19 Juni 2014

Pieter van Foreest heeft onlangs de jaarstukken 2013 gedeponeerd. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke publicatieplicht. Uit de jaarrekening 2013 van Pieter van Foreest blijkt de ontslagvergoeding aan voormalig bestuurder Thérèse van den Hurk. De ontslagdatum en de financiële vergoeding zijn beiden door de kantonrechter vastgesteld en op grond hiervan zijn de partijen uit elkaar gegaan. Pieter van Foreest wil verder niet meer inhoudelijk ingaan op deze afgesloten periode.

 

https://pietervanforeest.nl/nieuws/vertrek-voorzitter-raad-van-bestuur/