Mimetherapie: Logopedie bij een aangezichtsverlamming

Geplaatst op: 18 Maart 2015

Beide kanten van het gezicht hebben een aangezichtszenuw die de aangezichtsspieren aanstuurt die zorgen voor de expressie (mimiek) van het gezicht.

Facialis parese
Een aangezichtsverlamming of perifere facialis parese is een gevolg van een beschadiging van deze zenuw. In 50% van de gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden. Meestal spreekt men dan van een verlamming van Bell. Vaak treedt er spontaan herstel op, maar soms herstelt een aangezichtsverlamming niet helemaal. Er kunnen dan hinderlijke restverschijnselen blijven bestaan.

Wanneer  iemand  last heeft van een van bovengenoemde (rest)verschijnselen, kunt u de patiënt verwijzen naar Simone van Leeuwen, mimetherapeut en logopedist  van Pieter’s Behandel Praktijk.  De mimetherapiebehandeling kan meestal starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Daarnaast is het soms zinvol om in de fase dat er nog geen beweging mogelijk is de behandeling al wel te starten voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen. Ook problemen rondom het eten, drinken en spreken worden hierbij meegenomen.

Kosten en vergoedingen
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling van de logopedist. 
Voor aanmelden of meer informatie neem conatct met ons op en klik hier