Nieuwe website Ministerie VWS www.regelhulp.nl

Geplaatst op: 10 November 2014

De overheid heeft een nieuwe website gelanceerd: www.regelhulp.nl.

Regelhulp
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg en ondersteuning.
De website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Regelhulp biedt zowel landelijke informatie als een doorverwijzing naar informatie uit de eigen gemeente.

Samenwerken
Samenwerkende organisaties zijn onder andere de gemeenten, het CIZ, UWV CAK, Stichting Opvoeden en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud.

Zorgpartners Regelhulp
 

 

Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.