Ontmoeting en ontdekking aan tafel

Geplaatst op: 19 November 2012

Pieter van Foreest heeft i.s.m. de Marokkaanse vereniging (MSCVD) en de Turkse vereniging (TSCVD) een ontmoetingsavond georganiseerd bij woonzorgcentrum Die Buytenweye. De avond was bedoeld als ontmoeting tussen de mensen uit verschillende culturen in Delft. Onder het thema “samen leven= samen ontdekken” hebben bewoners van Die Buytenweye en de aanleunwoningen, leden van Marokkaanse en Turkse vereniging, wijkbewoners en andere geïnteresseerden elkaar ontmoet. De avond stond ook in het teken van de Wereldvoedseldag (16 oktober) en het Islamitische Offerfeest (26 oktober). Op beide dagen stond het onderwerp ‘Delen’ centraal. De sprekers die wat dieper zijn ingegaan op het thema van de avond, hebben dat gedaan vanuit zowel de Islamitische - als vanuit de Christelijke -invalshoek. Naast de twee voordrachten zijn de bezoekers getest over hun kennis van de verschillende culturen Na de gezellige quiz hebben de bezoekers kunnen genieten van hapjes uit verschillende keukens, zo kon men genieten van Antilliaanse pasteitjes, Surinaamse saotosoep, Turkse baklava, Marokkaanse kip,“briwat” (loempiaatjes) en uiteraard de Hollandse stamppot.

De ontmoetingsbijeenkomst is een vervolg op twee eerder georganiseerde bijeenkomsten. De bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Pieter van Foreest is zich bewust van de verscheidenheid van mensen in de regio’s waar men ondersteuning en zorg levert. Pieter van Foreest wil toegankelijk zijn voor iedereen en aandacht hebben voor diversiteit van mensen.