Ontmoeting en ontdekking aan tafel in Die Buytenweye

Geplaatst op: 21 Oktober 2013

De werkgroep Kleurrijke zorg en collega’s van ontmoetingscentrum Mozartlaan en Vermeertoren hebben i.s.m. de Marokkaanse vereniging (MSCVD) en de Turkse vereniging (TSCVD) op 17 oktober jl. een ontmoetingsavond georganiseerd bij Woonzorgcentrum Die Buytenweye. De avond was bedoeld als ontmoeting tussen de mensen uit verschillende culturen in Delft.

Onder het thema “samen leven=samen ontdekken” hebben bewoners van Die Buytenweye  en aanleunwoningen, leden van Marokkaanse en Turkse vereniging, wijkbewoners en andere geïnteresseerden elkaar ontmoet. De avond is bewust gepland in de week van Wereldvoedseldag (16 oktober)  en het Islamitische offerfeest (15 oktober). Op beide dagen staat het delen centraal. Dit jaar is ook gefocust op het belang van je buren en het elkaar (leren) kennen.

Na een welkomstwoord door Ellie Ham directeur zorg, is Wethouder zorg en wijken dhr. de Prez kort ingegaan op het thema. Hierna zijn een Islamitische geestelijke verzorger en Eric de Groot, geestelijke verzorger binnen Pieter van Foreest, wat dieper ingegaan op het thema van de avond. Naast de voordrachten zijn de bezoekers getest over hun kennis van de verschillende culturen middels een muzikale quiz. Na de gezellige quiz hebben de bezoekers kunnen genieten van hapjes uit verschillende wereldkeukens.

Opvallend was het aantal kinderen wat aanwezig was bij deze avond; een vrouw die toevallig voorbij liep, ze woont pas kort in de buurt, is later teruggekomen met een vriendin en in totaal vier kinderen. Door de diversiteit van de aanwezigen wordt duidelijk dat indien we onszelf in elkaar en elkaars gewoonten willen verdiepen, er mooie ontmoetingen kunnen ontstaan!

De ontmoetingsbijeenkomst is een vervolg op eerder georganiseerde bijeenkomsten.
De bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Pieter van Foreest is zich bewust van de verscheidenheid van mensen in de regio’s waar men ondersteuning en zorg levert. Pieter van Foreest wil toegankelijk zijn voor iedereen en aandacht hebben voor diversiteit van mensen.