Pieter van Foreest bekroond met PREZO Keurmerken

Geplaatst op: 11 Oktober 2013

Gouden en zilveren keurmerken overhandigd
Zes locaties van Zorginstellingen Pieter van Foreest hebben prestigieuze kwaliteitskeurmerken behaald: Eén locatie mocht het zilveren ‘PREZO keurmerk in de Zorg’ in ontvangst nemen en vijf locaties kregen het gouden ‘PREZO Keurmerk in de Zorg’. Op donderdag 10 oktober vond de officiële overhandiging plaats in De Terwebloem in Poeldijk.

Pieter van Foreest heeft met locaties: De Terwebloem, Triangel, Vlietzicht, Duinhof, Weidevogelhof en De Opmaat deelgenomen aan onafhankelijke externe toetsingen. De prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt staan hierbij centraal. Het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsnormen en uiteraard de prestaties zijn positief beoordeeld. Pieter van Foreest wordt dan ook bekroond met een zilveren en vijf gouden PREZO keurmerken in de zorg.

Pieter van Foreest is bijzonder trots op het resultaat. Het Keurmerk is een tastbaar bewijs dat de zorg- en dienstverlening aan de cliënten op een verantwoorde manier plaatsvindt. De cliënt staat centraal. De externe toetsing voor het Keurmerk in de Zorg is uitgevoerd door Stichting Perspekt.

PREZO
PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader en volgt dezelfde opbouw en structuur: domeinen, pijlers en voorwaarden.Centraal in PREZO (VV&T) staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties). PREZO is in 2008 in opdracht van Actiz (branche organisatie VV&T) ontwikkeld.

Perspekt
Perspekt, keurmerk in de zorg, is een geaccrediteerd kwaliteitsinstituut met als doel bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en maatschappelijke profilering en legitimering van zorgorganisaties. Organisaties in de VVT sector kunnen een bronzen, zilveren of gouden keurmerk in de zorg krijgen. Bij deze toetsingen ligt het accent op cliëntenperspectief en kwaliteitsontwikkeling.