Pieter van Foreest en 's-Heerenloo ondertekenen MVO convenant met Werkplein Westland

Geplaatst op: 30 Oktober 2013

Westland werkt aan een gezonde arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen een bijdrage aan leveren. Ondernemers zijn daarbij een onmisbare schakel. Zij kunnen mensen die minder makkelijk aan een baan komen of meer begeleiding nodig hebben een kans geven. Een grote groep ondernemers doet dat ook al. Op donderdagmiddag 24 oktober jl. hebben ‘s-Heerenloo, Pieter van Foreest en Werkplein Westland, onder toeziend oog van Wethouder Marga de Goeij, het MVO Westland convenant ondertekend. Zij volgen het voorbeeld van de 43 partners die hen voorgingen en gaan binnen hun onderneming o.a. banen en/of stages creëren voor mensen die een extra steuntje nodig hebben.

In MVO Westland slaan ondernemers en Werkplein Westland de handen ineen om kansen op werk te bieden aan een kwetsbare doelgroep. Dat is nodig omdat steeds meer mensen ongewild aan de kant komen te staan die minder kans maken op een nieuwe baan. In deze tijd van bezuinigingen betekent dit extra druk op het budget wat er is, en daarmee minder geld om mensen die het nodig hebben te ondersteunen.

Met het ondertekenen van het convenant beloven de bedrijven diensten uit te besteden aan de sociale werkplaats Patijnenburg en daarnaast banen en stages te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ze krijgen er ook wat voor terug. Werkplein Westland bespreekt met de ondernemers de specifieke mogelijkheden en wensen, waarna een match gemaakt kan worden met werkzoekenden. Vervolgens kan er via het Werkplein samen met de onderneming geïnvesteerd worden in de vaardigheden van de werkzoekende.

Volgens de MVO Westland accountmanager willen bedrijven best investeren in maatschappelijk ondernemen. Monique van Ewijck: “We merken dat bedrijven er voor open staan maar ook aangeven dat ze in de huidige tijd van grote concurrentie en teruglopende vraag heel scherp hun kosten in de gaten moeten houden. Er is weinig geld en tijd om de werknemers te begeleiden, maar juist daar kan Werkplein Westland ondersteuning bieden”.

Dhr. Bleijenberg (Bestuurder van Pieter Foreest): “Het betreft voornamelijk ondersteunende en aanvullende functies waarbij de werknemer als ‘slimme klusser’ kan worden ingezet. Het zijn geen bestaande functies, maar ze zijn gecreëerd om efficiënt de totale werkdruk een positief effect te geven. Daardoor onderstaan er nieuwe plekken voor mensen die onnodig thuis zitten.” Op deze manier kan er werkervaring worden opgedaan. De werknemers krijgen hierdoor ook kansen om door te stromen in de toekomst. “Eigenlijk houd je op deze manier je arbeidsbestand gezond.” zegt Desiree Curfs van Werkplein Westland. Wethouder Marga de Goeij houdt zich binnen de gemeente bezig met werk, zorg en welzijn. “‘Natuurlijk vraagt een samenwerking als deze extra inspanningen van de betrokken organisaties. We kunnen het ons echter niet veroorloven om een deel van onze inwoners aan de kant te laten staan. Daarnaast brengt het ook weer andere kwaliteiten en kennis binnen de organisatie.’

Ook bij zorgcentrum Het Westerhonk (onderdeel van ‘s-Heerenloo) gaan er in de aankomende periode veranderingen plaats vinden. Volgens Mw. van der Voort (regiodirecteur Zuid West Nederland ’s- Heerenloo): “Er worden door deze veranderingen nieuwe werkplekken gerealiseerd die deels, na de daarvoor benodigde screening en begeleiding, ingevuld worden door Werkplein Westland. Een concreet voorbeeld is het plaatsen van woningassistentes. Zij assisteren de verantwoordelijke begeleider die op een groep staat. Denk hierbij aan het opnemen van de telefoon, koffie zetten voor de gasten en het wassen en strijken.

‘s-Heerenloo en Pieter van Foreest sluiten zich, d.m.v. deze ondertekening, aan bij een grote groep Westlandse ondernemers en onderstrepen hiermee hun sociale betrokkenheid.

Wilt u ook een bijdrage leveren zoals vele andere ondernemers in Westland? Meldt u dan aan via info@werkpleinwestland.nl.

“In principe kan elke ondernemer een bijdrage leveren. Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden. Laten we zorgen dat er niemand onnodig aan de kant staat,” aldus Desiree Curfs.