Pieter van Foreest tekent contract Wmo H6 gemeenten, waaronder Pijnacker-Nootdorp

Geplaatst op: 20 November 2014

Op 19 november tekenden de wethouders van de  gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Lansingerland, Voorschoten en Pijnacker-Nootdorp ceremonieel een contract met dienstverleners die  in 2015 individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf aanbieden. Een mijlpaal in de voorbereidingen voor de nieuwe Wmo 2015. Met één doel voor ogen: voor iedereen die dat nodig heeft goede zorg bieden!

Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor cliënten die individuele begeleiding  dagbesteding, kortdurend verblijf en/of bijbehorend vervoer nodig hebben. Deze taken worden overgedragen van de AWBZ naar de Wmo.  Om de zorg ook na 1 januari 2015 goed te organiseren, hebben de zes gemeenten in de afgelopen maanden samen met zorgaanbieders afspraken gemaakt.  De wijze waarop de samenwerking met de zorgaanbieders en de gemeenten  tot stand is gekomen, geeft veel vertrouwen. “Naast de goede samenwerking bereiken we nu ook dat de huidige cliënten rust krijgen nu duidelijk is dat zij ook vanaf 1 januari 2015 de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. ” wethouder Bert Doorn namens de 6 gemeenten. “2015 is een overgangsjaar.  Cliënten behouden hun  ondersteuning tenzij hun indicatie afloopt dan wordt er opnieuw gekeken naar de ondersteuningsbehoefte.”

Keuze vrijheid
Het ruime aanbod van zorgaanbieders zorgt ervoor dat inwoners de ondersteuning kunnen kiezen die het best bij hun vraag aansluit.  Zij kunnen  zelf kiezen van welke aanbieder zij zorg af willen nemen. De goede samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders bleek ook bij de bijeenkomst in theater de Warenar in Wassenaar, waar zorgaanbieders door de gemeenten werden bijgepraat over de laatste stand van zaken. Naast het ondertekenen van het contract was het ook een startsignaal voor een duurzame samenwerking.