Strandgoed Ter Heijde bestaat 5 jaar!

Geplaatst op: 18 Mei 2021

Vandaag, woensdag 19 mei, is het vijf jaar geleden dat Strandgoed Ter Heijde haar deuren voor het eerst opende. Speciaal om mantelzorgers even te kunnen ontlasten, te ondersteunen en om overbelasting te voorkomen. Door een  unieke samenwerking tussen de initiatiefnemers zorgorganisatie Pieter van Foreest, Careyn, bewonersvereniging HINT en de gemeentes Westland, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en het Zorgkantoor DSW werd het logeerhuis ‘Strandgoed Ter Heijde’ in 2016 een feit.

Voordat de deuren definitief open gingen heeft het logeerhuis een pilot van één jaar gedraaid. Gedurende dit jaar zijn met elkaar ervaringen opgedaan om het logeerhuis tot een succes te maken. Samen hebben we ervoor gezorgd dat respijtzorg een begrip is geworden in de regio. Speciaal voor alle mantelzorgers en de thuiswonende zorgvragers met een lichamelijke beperking en/of een lichte vorm van dementie. In het logeerhuis kan gelogeerd worden en is iedereen in bijzonder goede handen in een prettige sfeer met aandacht voor het vakantiegevoel en waar de zorg even uit handen wordt genomen van de mantelzorger. Inmiddels zijn er vele gasten geweest waarvan sommigen zelfs spreken over een vakantiegevoel. Daar zijn we enorm trots op en we gaan door. Samen met de gasten, collega's en vrijwilligers werd er uiteraard stil gestaan bij dit jubileum. De locatie was versierd en er was voor iedereen een heerlijk gebakje. 

Zorg thuis volhouden
Een verblijf in Strandgoed Ter Heijde zorgt ervoor dat mantelzorgers weer even op adem kunnen komen. Mantelzorgers zorgen dagelijks, soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Dat vergt veel van hen. De mantelzorger kan even op adem komen en hoeft even niet te zorgen terwijl de zorgvrager tijdelijk in het heerlijke Strandgoed Ter Heijde verblijft. De ondersteuning en hulp die de mantelzorger aan hun naaste biedt kan hier op een vertrouwde en verantwoorde manier tijdelijk worden overgenomen. De zorg van thuis wordt voortgezet in het logeerhuis.

Meer informatie
Strandgoed Ter Heijde is te vinden aan de Arie Tukstraat 2, 2684 XM Ter Heijde aan Zee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Meer of Lydia Schraven van Strandgoed Ter Heijde, bereikbaar via 06- 5391 0101 (bereikbaar tijdens kantooruren) of mailen naar strandgoed@pietervanforeest.nl.