Banen

Geplaatst op: 17 Juni 2014

Tienduizenden werknemers in de ouderen- en thuiszorg dreigen ontslagen te worden. Duizenden ontslagen zijn al aangekondigd in de afgelopen maanden. Uit een nieuwe inventarisatie van branchevereniging ActiZ van deze maand blijkt dat in de periode 2104-2018  rond 50.000 ontslagen zullen vallen. Afgelopen weekend werd dit weer breed uitgemeten in de pers. Daarbij zijn verschillende cijfers in de omloop. Hoe zit het nu echt?

Welke banen verdwijnen?
Er zullen veel ontslagen vallen in de thuiszorg en met name in de huishoudelijke hulp. Voor dit laatste hebben gemeenten volgend jaar 40 procent minder budget. Dat betekent dat daar, zonder ingrijpen, veel werkgelegenheid verdwijnt. Volgens de cijfers uit het (impact)onderzoek dat PwC in opdracht van ActiZ uit heeft gevoerd, verwachten zorgorganisaties in Nederland dat hier 5.900 fte verloren gaat, dus minimaal 12.000 banen.

Daarnaast vervallen ook veel banen in de AWBZ zorg, onder andere door de sluiting van verzorgingshuizen, maar ook omdat in verpleeghuizen zwaardere zorg verleend moet worden, waarvoor medewerkers met andere competenties nodig zijn. Op basis van de impactanalyse schat ActiZ in dat ruim17.000 fte in de AWBZ zorg zal verdwijnen, oftewel bijna 40.000 banen. Vooral mensen die nu in de ondersteunende en stafdiensten werken, worden daardoor getroffen.

 

Verschillende aantallen

De staatssecretaris van VWS noemde het aantal van 16.000 fte dat zal verdwijnen. Dat is niet hetzelfde als het aantal banen. De meeste zorgmedewerkers werken parttime, in banen variërend van 0,2 tot 1 Fte. Per fte gaan minimaal 2 banen en dus mensen gemoeid. In de berichtgeving wordt door Abvakabo FNV weer andere aantallen genoemd: de vakbond telt alle banen die in de langdurige sector zullen vervallen bij elkaar op, dus ook die in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. ActiZ kent de onderbouwing van de cijfers overigens niet.

 

Omscholen

“Het verlies aan banen is een onafwendbaar gevolg van de hervormingen in de ouderenzorg,” zei Aad Koster vrijdag jl voor de NOS. “Mensen blijven langer thuis wonen, waardoor er minder behoefte is aan verzorgingshuizen. Verplegend en verzorgend personeel kan vaak om- of bijgeschoold worden voor functies in een verpleeghuis of in de thuiszorg. Maar mensen die bijvoorbeeld in het restaurant werken of bij de facilitaire dienst kunnen niet behouden blijven.” ActiZ zet zich in om mensen te behouden voor het werk in de zorg of te begeleiden naar een andere baan. Daarvoor heeft de VVT branche  met andere zorgsectoren een uitgebreid sectorplan ingediend bij het ministerie van sociale zaken. Dit plan is inmiddels goedgekeurd door het ministerie.

 

Dienstencheques

Om de ontslaggolf in de thuiszorg te verzachten heeft ActiZ ook een plan ontwikkeld voor dienstencheques. Dienstencheques zijn gesubsidieerde coupons waarmee cliënten huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Op die manier behouden 20.000 medewerkers hun baan, hun inkomen en sociale zekerheid en 'verdwijnen' ze niet in het zwarte circuit.