Bestuurder Diny de Bresser van Pieter van Foreest met pensioen

Geplaatst op: 13 Juli 2020

Diny de Bresser, voorzitter raad van bestuur van Zorgorganisatie Pieter van Foreest, gaat begin 2021 met pensioen. Zij maakt haar beslissing vroegtijdig bekend om de raad van toezicht voldoende tijd te geven om een opvolger te zoeken. De Bresser is 43 jaar werkzaam geweest in de zorg, waarvan de afgelopen 5,5 jaar als bestuurder van Pieter van Foreest. Tot haar vertrek blijft zij zich samen met bestuurder Petra de Jongh en het gehele team inzetten voor de organisatie en datgene waar de organisatie voor staat: de juiste zorg op het juiste moment. Dit doet zij samen met cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, cliëntenraadsleden en netwerkpartners.

De raad van toezicht en het managementteam van Pieter van Foreest hebben met waardering en respect kennis genomen van het besluit van de Bresser. Hans Oosters, voorzitter van de raad van toezicht: “Wanneer Diny de Bresser begin volgend jaar afscheid neemt heeft zij 6 jaar lang op uitstekende wijze en met veel draagvlak Pieter van Foreest leiding gegeven. Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet in de kwaliteit van de zorg en continuïteit van de organisatie. Wij zijn Diny de Bresser dankbaar voor de stevige basis die zij heeft gelegd voor onze toekomst.” De Bresser blijft tot begin 2021 samen met Petra de Jongh het tweehoofdige Raad van Bestuur vormen van Pieter van Foreest. De komende periode beraadt de raad van toezicht zich op de invulling van de vacature.