Bewoners De Kreek en Triangel krijgen bezoek in Ontmoetingskasje

Geplaatst op: 15 Mei 2020

Het is wat betreft het bezoek de afgelopen maanden rustig in de Westlandse verzorgingshuizen. Om bewoners te beschermen tegen het coronavirus is bezoek in de locaties niet mogelijk. Een enorm gemis natuurlijk, maar vanaf maandag 18 mei 2020 kunnen bewoners van onder andere woonzorgcentrum De Kreek hun geliefde partner, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden na lange tijd weer zien in een ontmoetingskasje.

Op donderdagmiddag 14 mei ging burgemeester Bouke Arends op uitnodiging van WestlandOntmoet als eerste ‘Coronaproof’ op bezoek in het ontmoetingskasje bij De Kreek. Bij deze locatie van Pieter van Foreest kunnen dierbaren zonder besmettingsgevaar toch dicht bij elkaar komen. Hoewel ze elkaar door een glazen scheidingswand geen knuffel kunnen geven, zien ze elkaar toch in levende lijve en kunnen ze elkaar goed verstaan. En daar hebben de bewoners lang naar uitgekeken!

Menselijk contact
Het bezoekverbod om verspreiding van het coronavirus te voorkomen ging op 20 maart in en zorgde al in een paar weken tijd voor schrijnende situaties. Mensen die hun partner niet meer konden bezoeken, kinderen die hun ouders misten. WestlandOntmoet signaleerde dit, besloot daar iets aan te doen en kwam met het idee van de ontmoetingskasjes.

De komende weken wordt ook op het eigen terrein van Sonnevanck in ‘s-Gravenzande, De Hooge Tuinen in Naaldwijk en De Terwebloem in Poeldijk een ontmoetingskasje gebouwd. Mogelijk komen er nog twee kasjes bij, maar daarover is nog geen definitief uitsluitsel. Ook als bezoek aan verzorgingshuizen straks weer versoepeld mogelijk is, blijven de kasjes staan. Ze zijn dan en aandenken aan deze bizarre tijd en zijn dan bijvoorbeeld te gebruiken als moestuin.

Triangel De Lier
Ook in Triangel is het mogelijk om bezoek te ontvangen in het ontmoetingskasje. De collega's van Triangel hebben hun uiterste best gedaan om het gezellig in te richten. De eerste bezoeken hebben plaatsgevonden en waren een emotioneel weerzien.

Blije bewoners
Wethouder Piet Vreugdenhil omarmt dit mooie initiatief: “De maatregelen tegen het virus zijn nodig, maar zorgen ook voor veel verdriet. Het is heel waardevol dat mensen elkaar op deze manier toch kunnen ontmoeten. Dat maakt zowel de bewoners als hun familieleden erg blij. ”

Wij zijn WestlandOntmoet zeer dankbaar voor haar initiatief en inzet in het mogelijk maken van bezoek voor de bewoners van een aantal locaties.

Het initiatief van WestlandOntmoet is mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van de gemeente Westland, Fonds 1818 en Rabobank Westland. WestlandOntmoet is een initiatief van Bibliotheek Westland, gemeente Westland, Piet van der Valk en Vitis Welzijn.

Ga voor meer informatie naar www.WestlandOntmoet.nl.