Schilderproject Kunstkracht 55+ in De Terwebloem weer succesvol

Geplaatst op: 12 April 2019

De afgelopen 10 weken hebben de bewoners van De Terwebloem meegedaan aan KunstKracht 55+. Dit jaar heeft Martin Groen, leraar van Flora Lentizcollege, hen meegenomen in de schilderkunst en hebben de bewoners  weer hun creatieve kant laten zien.

Het enthousiasme onder de bewoners van De Terwebloem was weer groot. Ze keken iedere week weer uit naar de workshops. De ene week hebben zij prachtige portretten geschilderd, de andere week vogels. In de workshops mochten ze ook hun eigen inspiratie gebruiken voor hun schilderkunst. Net als voorgaand jaar kwamen ook de leerlingen van het Flora Lentizcollege in Naaldwijk weer gezellig langs om de bewoners en genoten ze van elkaars aanwezigheid.

Donderdag 11 april vond de laatste workshop plaats en kon iedereen de schilderkunsten bewonderen. De schilderkunsten krijgen een mooi plaatsje op de kamer van de bewoner.

Kunstkracht 55+
De workshops voor de bewoners van De Terwebloem werden mogelijk gemaakt door Kunstkracht 55+. Kunstkracht 55+ is een project waarin ouderen actief deelnemen aan diverse vormen van kunstbeoefening. Het beoefenen van kunst draagt bij aan een goed gevoel bij de bewoners. Door actief met kunst bezig te zijn geweest hebben de bewoners hun innerlijke gevoelsleven aangesproken en hebben hun verbeeldingskracht gestimuleerd.

Het waren weer waardevolle workshops waar iedereen met veel plezier op terug kijkt.