Bezoekregeling aangepast voor locaties Pieter van Foreest

Geplaatst op: 21 Oktober 2020

 

We zijn ontzettend blij dat de deuren van de locaties volgens de richtlijnen van de overheid inzake bezoekregeling open kunnen blijven ook nu de besmettingen oplopen in de regio. Fijn voor de bewoners, voor hun naasten en ook voor ons.

Dilemma en uitdagingen
Superfijn nieuws, maar tegelijkertijd ook een enorm dilemma met grote uitdagingen. Het coronavirus is immers een zeer besmettelijk virus en het laatste dat we allemaal willen is dat we het virus verder verspreiden. Daarom hebben wij uw hulp hard nodig. 

Volg de richtlijnen voor uzelf en voor uw medemens
Allereerst verzoeken we bezoekers van onze locaties nadrukkelijk om u te houden aan de richtlijnen die gelden. Zo kunnen we met elkaar bezoek mogelijk maken en ook mogelijk houden. 

• Houd u aan de reguliere landelijke richtlijnen
• Doe vooraf de gezondheidscheck
• Heeft u klachten? Kom niet op bezoek, blijf thuis
• Heeft u of een huisgenoot koorts of bent u of uw huisgenoot benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven. Klik hier om meer te lezen
• Was/desinfecteer vaak uw handen en in ieder geval bij binnenkomst en vertrek
• Houd 1,5 meter afstand van anderen, ook van uw naaste
• Vermijd drukte
• Draag altijd een mondkapje tijdens uw bezoek, ook als u naar buiten gaat
• Is er sprake van (preventieve) isolatie? Draag de beschermende middelen die horen bij de betreffende isolatie/fase. Klik hier om meer te lezen

Bezoek op moment dat er geen verdenking of besmetting is : vaste bezoekers
Bezoek is op dit moment, zolang er geen verdenking of besmetting met het coronavirus is, op iedere locatie mogelijk. Dit blijft ook zo. Gezien de huidige ontwikkelingen in de regio, de landelijke richtlijnen en de beperkingen van het aantal sociale contacten, zijn wij genoodzaakt om de richtlijnen aan te passen. Zolang er geen verdenkingen of besmettingen op een locatie zijn, is bezoek mogelijk voor maximaal 2 bezoekers per bezoek (ongewijzigd), uit een vaste groep van maximaal 4 verschillende personen. Dit laatste is een wijziging op de huidige regeling. De bezoekfrequentie is volgens de richtlijnen van de locatie.

Bezoek ook mogelijk tijdens (preventieve) isolatie, op moment dat er wel verdenking of besmetting is : beperkt bezoek 
Bezoek is op dit moment niet mogelijk. Indien er een verdenking van het coronavirus of een daadwerkelijke besmetting bij één of meerdere cliënten is, dan gelden er hele scherpe richtlijnen en is bezoek op de betreffende kamer/afdeling/ruimte niet mogelijk. Er wordt laagdrempelig getest en dat betekent dat een kamer of afdeling het ene moment gewoon toegankelijk is en het volgende in (preventieve) isolatie. Deze isolatie is noodzakelijk en dat doen we steeds zo klein mogelijk, zodat de impact zo min mogelijk is voor de cliënten en voor naasten. Echter steeds wisselen met wel of geen bezoek is geen ideale situatie. Niet voor de bewoners, niet voor de bezoekers en niet voor ons.

Verschillende fases
Om de impact kleiner te maken, willen we bezoek op ieder moment mogelijk maken. Om dit te kunnen doen hebben we richtlijnen en voorwaarden opgesteld verdeeld in verschillende fases. Geen verdenking/besmetting, wel een verdenking bij één of meerdere bewoners en  één of meerdere daadwerkelijke besmettingen met het coronavirus over één of meerdere kamer(s)/afdelingen. We spreken hierbij over vijf verschillende fases.

In iedere fase is het binnenkort mogelijk om bezoek te ontvangen (de locaties informeren de contactpersonen hier nog verder over), wel gelden er bij de betreffende fase behorende richtlijnen en voorwaarden. Deze richtlijnen en voorwaarden (huisregels) per fase lichten we graag toe:

Wit

 • Geen verdenking, geen besmetting
 • Geen isolatie
 • 2 bezoekers per bezoek uit een vaste groep van 4 verschillende personen
 • Bezoekfrequentie volgens richtlijnen locatie
 • Eigen mondkapje tijdens bezoek verplicht
 • Lees verder

Beperkt  of uitgebreid oranje

 • Verdenking bij één of meerdere cliënt(en), geen besmettingen
 • Preventieve isolatie i.v.m. verdenking
 • 2 bezoekers per bezoek uit een vaste groep van 4 verschillende personen
 • Bezoekfrequentie volgens richtlijnen locatie
 • Persoons beschermende middelen volgens richtlijnen verplicht tijdens bezoek, afhankelijk van de situatie kan dit een medisch mondkapje zijn of uitgebreidere vorm van persoons beschermende middelen (dit wordt verstrekt door Pieter van Foreest)
 • Lees verder

Beperkt of uitgebreid rood

 • Besmetting bij één of meerdere cliënt(en)/afdelingen
 • Isolatie i.v.m. besmetting
 • Bezoek wordt dringend afgeraden, vanwege de eigen veiligheid. Desgewenst is bezoek beperkt mogelijk. Maximaal 2x per week door 1 bezoeker uit een vaste groep van 4 verschillende personen
 • Persoons beschermende middelen volgens richtlijnen verplicht tijdens bezoek (dit wordt verstrekt door Pieter van Foreest)
 • Lees verder

Door ons allemaal aan de landelijke richtlijnen en de huisregels te houden, maken we samen het bezoek mogelijk.

Bezoek bij cliënten in isolatie bij besmetting (rood)
We willen benadrukken dat indien er één of meerdere vastgestelde besmettingen op een afdeling zijn (fase rood),  bezoek dringend wordt afgeraden in verband met uw eigen veiligheid. Echter desgewenst is bezoek in deze situatie binnenkort ook mogelijk. Indien er een besmetting is op een afdeling worden de eerste contactpersonen van de bewoners van de betreffende afdeling altijd geïnformeerd.

Posters ter kennisgeving
Op de betreffende kamer/afdeling waar isolatie van toepassing is, wordt altijd een poster opgehangen met melding dat er (preventieve) isolatie van toepassing is. Let u hier bij uw bezoek alstublieft goed op. Staat deze melding er, svp niet doorlopen. U dient eerst de noodzakelijke preventieve persoons beschermende middelen aan te trekken. Afhankelijk van de situatie is dit een medisch mondmasker en/of uitgebreidere persoons beschermende middelen. Deze worden verstrekt door Pieter van Foreest. Hoe dit wordt verstrekt vanuit de locaties volgt via de informatie vanuit de locatie aan de eerste contactpersonen. 

Informatie vanuit de locatie
Later deze week/begin volgende week ontvangen de eerste contactpersonen informatie vanuit de eigen locatie met verdere informatie hoe e.e.a. op de locatie geregeld wordt. Zij zijn op dit moment alle voorbereidingen aan het treffen om bezoek in alle fases mogelijk te kunnen gaan maken en zullen hen binnenkort verder informeren. We vragen de eerste contactpersonen dit alstublieft even af te wachten, zodat alles zorgvuldig kan worden voorbereid?  Zijn er in de tussentijd toch dringende vragen en/of opmerkingen? Dan kan men contact opnemen met de teammanager of het lokale preventie- en uitbraakteam op locatie. Op iedere locatie is een lokaal uitbraak- en preventieteam actief. Dit team bestaat uit zorgprofessionals, (locatie)manager en Specialist Ouderengeneeskunde/arts. Zij weten precies op welk moment er sprake is van opschaling en de daarbij behorende isolatie maatregelen en handelen daarbij volgens de landelijke richtlijnen.