Pieter van Foreest maakt werk van verhuizing naar verpleeghuis

Geplaatst op: 27 Mei 2016

Pieter van Foreest is bezig om de processen rondom het verhuizen naar een verpleeghuis geheel te herontwerpen en af te stemmen op de behoefte van de cliënten en naasten. Dit gebeurt met extra middelen die staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid beschikbaar heeft gesteld in zijn plan Waardigheid en Trots.

De kennismaking met de cliënt en de informatieverstrekking zullen eerder – dus voorafgaand aan de verhuizing – plaatsvinden en meer stapsgewijs, zodat een cliënt en naaste beter voorbereid zijn op de overgang. Ook zullen naasten al vóór de verhuizing betrokken worden bij het zorgplan om familie-/netwerkparticipatie te bevorderen.

Verhuizen naar een verpleeghuis
De verhuizing naar een verpleeghuis is voor cliënten en naasten een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt daar in de zorg weinig rekening mee gehouden. Het is vooral een periode waarin er veel formulieren ingevuld moeten worden en veel geregeld moet worden. Maar we vergeten dan vaak de impact die het heeft op de cliënt. Een aantal aanbieders heeft het proces voor, tijdens en na de verhuizing onder de loep genomen en gaat de procedures aanpassen.

Pieter van Foreest voert in locatie De Kreek in 's-Gravenzande de pilot uit. Vervolgens zal de uitrol richting de andere locaties plaatsvinden.

Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.waardigheidentrots.nl.