Dag van de Mantelzorg 2021

Geplaatst op: 10 November 2021

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot. Dat blijkt wel uit het feit dat maar liefst één van de drie volwassenen mantelzorg geeft. Overal in het land zijn er onzichtbare helden, jong en oud. Wat de mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering.  Ze zijn immers van onschatbare waarde. Vandaag, op 10 november, is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, de dag waarop de mantelzorgers centraal staan. Op deze dag zetten we mantelzorgers in de schijnwerpers, want hun zorg mag gezien worden.  
 
Informatie 
Het is voor mantelzorgers belangrijk om bij de juiste informatie te komen. Wat zijn er voor mogelijkheden wanneer iemand tijdelijk niet de zorg kan dragen 
of waar kan iemand terecht met vragen of een luisterend oor? Pieter van Foreest heeft de informatie die voor mantelzorgers van
 belang is verzameld op een overzichtelijk pagina, het is mogelijk om de pagina te bekijken door hier te klikken. 

Waardering voor de mantelzorger 
Iedere gemeente heeft jaarlijks een bedrag in kas voor de ‘waardering van mantelzorgers’.
Dit is verplicht voor alle gemeentes van Nederland – en het is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
De hoogte en de manier van geven van mantelzorgwaardering verschilt per gemeente. 
Zo kan een gemeente een geldbedrag of een cadeaubon geven, de andere gemeente schenkt bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of organiseert activiteiten voor mantelzorgersd.
Op de website van de gemeente kun je gemakkelijk nakijken welke vergoeding beschikbaar is. Tik de naam van de gemeente en het woord ‘mantelzorgwaardering’ in uw zoekmachine. 

Iedereen heeft behoefte aan intimiteit
Het is misschien niet het eerste onderwerp waar aan gedacht wordt als we het hebben over mantelzorg, maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. Trimbos heeft Nathalie van Ruijven, psycholoog bij Pieter van Foreest, geïnterviewd over dit onderwerp. Ze vertelt onder andere waarom het zo belangrijk is om dit onderwerp bespreekbaar te maken en op welke manieren dit mogelijk is. Lees het gehele interview hier.