De waakmand: kleine moeite, grote waarde

Geplaatst op: 17 April 2019

Bij de geboorte een kraammand, bij het sterven een waakmand

Sinds kort is de afdeling Delfswit in De Bieslandhof in het bezit van waakmanden. Deze waakmanden zijn gevuld met allerlei spullen om naasten bij de laatste fase bij te staan, te steunen en net dat stukje extra aandacht te geven. Hierbij kan je denken aan boeken, zakdoekjes, een fleeceplaid, spelletjes en andere dingen om de gedachten even te verzetten.

Waken, het bij de patiënt zijn in de laatste levensfase, kan voor de familieleden een uitputtingsslag zijn. Het is een emotionele en intensieve tijd waarin familie en naasten vaak weinig oog hebben voor hun eigen behoeften. Palliatieve zorg betekent letterlijk verlichten, verzachten en een mantel om iemand heenslaan voor de cliënt en zijn of haar naasten.  

Om deze reden had de palliatieve afdeling van De Bieslandhof al langer de wens voor een waakmand. Maar waar begin je en hoe bekostig je zoiets? Uiteindelijk trok verzorgende IG Nicky Stuijts de stoute schoenen aan en zocht contact op met De Laatste Eer met de vraag of zij mee wilden denken. Er volgden meerdere gesprekken, want ook De Laatste Eer vond het een prachtig initiatief waaraan ze graag mee wilden werken.

Dankzij het feit dat De Laatste Eer de waakmanden wilde bekostigen, staan sinds een paar weken de manden op de afdeling. Er is inmiddels al dankbaar gebruik van gemaakt en de families gaven aan er erg blij mee te zijn. De manden geven namelijk afleiding, helpen om de tijd te vullen en daarnaast voelen de gebruikers zich gesteund in de moeilijke tijd die zij meemaken. De waakmand is een echte zorginnovatie: met kleine inspanning en kosten kan je grote waarde creëren voor de familie en wellicht ook voor de stervende zelf.