Een bewoner Weidevogelhof positief getest op het coronavirus

Geplaatst op: 15 Oktober 2020

Vandaag is een bewoner van de afdeling Patrijs 2 positief getest op het coronavirus. De familie van de betreffende bewoner is direct op de hoogte gebracht, evenals de eerste contactpersonen van de andere bewoners van Patrijs 2. De betreffende bewoner verblijft momenteel in het ziekenhuis.

Maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen
We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen en handelen hierin volgens de strikte richtlijnen en procedures van het RIVM/Rijksoverheid. In overleg met het preventieteam en de arts zijn alle noodzakelijke maatregelen genomen.

Patrijs 2 in isolatie
Om verspreiding te voorkomen is Patrijs 2 voor de zekerheid in isolatie geplaatst. De bewoners van de betreffende afdeling verblijven in afzondering van andere bewoners. We houden vanzelfsprekend alle bewoners nauwlettend in de gaten voor wat betreft mogelijke klachten en er wordt laagdrempelig getest. Bezoek is op Patrijs 2 in beperkte mate en onder voorwaarden wel mogelijk. De betreffende contactpersonen zijn hierover geïnformeerd. 

Bezoek aan andere afdelingen
Bezoek aan de andere afdelingen is gewoon mogelijk. Wel vragen we bezoekers nogmaals heel nadrukkelijk om de richtlijnen te volgen, eigen mondkapje te dragen en alert te zijn. Heeft u (milde) klachten of iemand uit het huishouden? Kom dan alstublieft niet op bezoek. Klik hier voor meer informatie.