Eerstelijns verblijf Duinhof

Geplaatst op: 10 Februari 2020

Woonzorgcentrum Duinhof in Ter Heijde biedt wonen met zorg, dagverzorging, respijtzorg via Strandgoed Ter Heijde en tot voor kort beschikte de locatie ook over enkele plaatsen eerstelijns verblijf laag complex. Deze eerstelijns verblijf plaatsen hebben onlangs ruimte gemaakt voor wonen met zorg plaatsen. Dit betekent dat er op deze plaatsen nieuwe bewoners vanaf de wachtlijst terecht konden voor wonen met zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg. 

Wat betekent dit voor tijdelijk verblijf in het Westland? 
Een tijdelijk verblijf bij een zorgorganisatie kan verschillende redenen hebben. Je kunt hierbij denken aan een tijdelijk logeeradres, herstel, revalidatie of de ontlasting van de mantelzorger. Ook een plotselinge crisis of zorg in de laatste levensfase kan de reden zijn voor een tijdelijk verblijf.
Pieter van Foreest biedt de volgende mogelijkheden: 

  • Logies en respijtzorg                 : tijdelijk logeeradres, ontlasting van de mantelzorger

  • Revalidatie en herstel               : revalideren en herstellen na bijv. een operatie in het ziekenhuis

  • Eerstelijns verblijf                      : herstellen tijdens een tijdelijk verblijf bij Pieter van Foreest, bijv. na een val   

  • Screening                                : uw medisch specialist of huisarts kan u doorverwijzen voor een screening 

  • Zorg in de laatste levensfase  : indien u in de laatste fase van uw leven niet meer thuis kunt verblijven

  • Crisis                                      : soms gebeurt er iets, bijv. een ernstige verslechtering van uw situatie, waardoor u direct (binnen 24 uur) moet worden opgenomen bij een zorgorganisatie 

In de gemeente Westland zijn de volgende vormen van tijdelijk verblijf ook na de veranderingen binnen Duinhof beschikbaar: logies & respijtzorg, eerstelijnsverblijf, screening, zorg in de laatste levensfase, crisis. Het creëren van wonen met zorg plaatsen voor nieuwe bewoners in Duinhof betekent ook dat de plaatsen eerstelijns verblijf  (tijdelijk verblijf tot maximaal 3 maanden) zijn verplaatst. Afhankelijk van de zorgvraag (laag complex-hoog complex) kunnen kwetsbare ouderen die voor eerstelijns verblijf in aanmerking komen terecht in De Kreek te 's-Gravenzande, De Bieslandhof in Delft of Delfshove in Delft. 

Wat is eerstelijns verblijf ?
Eerstelijns verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor géén opname in het ziekenhuis (meer) nodig is. Belangrijke voorwaarde bij eerstelijns verblijf is dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat er gedurende 24 uur per dag verpleegkundig toezicht in de directe nabijheid nodig is. De huisarts of medisch specialist schat bovendien in dat de cliënt op korte termijn, binnen maximaal 3 maanden zal herstellen en terug naar de eigen woonomgeving kan gaan. Er zijn hierbij twee vormen van eerstelijns verblijf van toepassing: eerstelijns verblijf laag complex en eerstelijns verblijf hoog complex. Het verschil tussen ELV laag complex en ELV hoog complex is de complexiteit van de zorgvraag. Het eerstelijns verblijf voor een ELV laag en hoog complex duurt zolang dit medisch noodzakelijk is (dit kan variëren van enkele nachten tot maximaal drie maanden) met altijd met het doel terugkeer naar de eigen woonomgeving. De verwachtte verblijfsduur wordt bij opname en tussentijds besproken. Eerstelijns verblijf wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). Met een passende verwijzing voor eerstelijns verblijf vergoedt de zorgverzekering (indien gecontracteerd, check hiervoor uw eigen zorgverzekeraar) de kosten van het eerstelijns verblijf vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel kan het gevolgen hebben voor uw eigen risico. Voor meer informatie kunt u terecht op https://pietervanforeest.nl/tijdelijke-zorg/eerstelijnsverblijf

Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt (respijtzorg) in Duinhof 
Tijdelijk verblijf in de vorm van respijtzorg blijft in Duinhof in Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt wel gewoon mogelijk. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid de zorgtaken tijdelijk op een verantwoorde manier te kunnen overdragen aan een ander. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Pieter van Foreest biedt hiertoe mogelijkheden in Strandgoed Logies & Respijt. Door een  unieke samenwerking tussen de initiatiefnemers Pieter van Foreest, Careyn, bewonersvereniging HINT en de gemeentes Westland, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en het Zorgkantoor DSW is het logeerhuis ‘Strandgoed Ter Heijde’ een feit. Thuiswonende volwassenen die afhankelijk zijn van de zorg en ondersteuning van hun mantelzorgers, kunnen er even lekker tussenuit in Strandgoed Ter Heijde. Het team van betrokken en geschoolde vrijwilligers en zorgmedewerkers staat klaar om de taken van de mantelzorger voor een korte periode over te nemen. De zorg van thuis wordt voortgezet in onze logies & respijt, 24 uur per dag, zeven dagen per week. 

De kosten van een all inclusive verblijf (incl. de benodigde zorg) zijn geheel afhankelijk van de persoonlijke situatie. In veel gevallen kan er gebruik gemaakt worden van een subsidie. Een groot deel van de inwoners van de gemeente Rijswijk, Delft, Midden- Delfland en Westland komen in aanmerking voor deze subsidie, evenals mensen met een WLZ indicatie vanuit het Zorgkantoor DSW. Eventueel aanwezige indicaties kunnen worden verzilverd volgens de reguliere richtlijnen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.strandgoedterheijde.nl