Enthousiaste nieuwe leden voor de cliëntenraad gezocht

Geplaatst op: 13 Juni 2014

De cliëntmedezeggenschap bij Pieter van Foreest is gewaarborgd op verschillende niveaus:

 • op lokaal niveau in de Cliëntenraden van de afzonderlijke locaties
 • op regionaal niveau in de intramurale Cliëntenraad en de Cliëntenraad voor thuiszorg cliënten (= Pieter van Foreest Mobiel)
 • op centraal niveau in de Centrale Cliëntenraad

Voor de Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel zijn wij wegens uitbreiding op zoek naar enthousiaste nieuwe leden.

Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel 
De Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel is er voor (toekomstige) cliënten, familieleden en bezoekers. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen en zorgt ervoor dat de cliënt steeds centraal staat. Tevens denkt zij mee, praat mee en beslist mee over een veelheid aan onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn. Op deze wijze wordt hun stem gehoord ten aanzien van beleid en uitvoering van zorgverlening en op het gebied van veranderingen binnen de organisatie. Daarnaast ziet de Cliëntenraad erop toe dat het vastgestelde beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

De Cliëntenraad heeft gekozen voor een proactieve houding en voert op regelmatige basis overleg met de directeur Pieter van Foreest Mobiel. Pieter van Foreest heeft cliëntenparticipatie hoog in het vaandel staan hetgeen verankerd is in de strategische koers voor de komende jaren. De Cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol.

De Cliëntenraad bestaat uit ten minste zeven leden en vaardigt  twee leden af naar de centrale cliëntenraad. Bovendien onderhoudt de cliëntenraad nauwe contacten met het management en medewerkers  vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen binnen Pieter van Foreest Mobiel.

Werk dat boeit
Deelname aan de cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel vraagt jouw tijd en motivatie. Je bent gemiddeld één tot twee dagdelen per week actief voor de cliëntenraad. In verband met de overlegstructuur wordt hier een bepaalde flexibiliteit verwacht. De cliëntenraad vergadert minimaal zes keer per jaar en heeft daarnaast ten minste twee keer per jaar overleg met de centrale cliëntenraad. In ruil daarvoor krijgt je, naast een gepaste onkostenvergoeding, invloed op het beleid van Pieter van Foreest en krijg je de mogelijkheid om nieuwe kennis en contacten op te doen.

Wat zijn jouw kwaliteiten
Als lid van de cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel:

 • heb je belangstelling voor - en mogelijk ook ervaring met - de gezondheidszorg;
 • ben je in staat om volledig onafhankelijk advies uit te brengen;
 • behartig je de gemeenschappelijke belangen van de cliënten Pieter van Foreest;
 • heb je een visie op de verdere ontwikkeling van een cliëntenraad in samenhang met de hervormingen in de zorg;
 • vind je het leuk om te werken in een omgeving van verandering en hieraan mee te bouwen:
 • heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • kun je omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • ben je woonachtig in het verzorgingsgebied van Pieter van Foreest;
 • ben je bereid om je voor een langere periode, waarbij gewerkt wordt in een rooster van aftreden, voor de cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel  in te zetten.
   

Binnen de cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel is het van belang dat bepaalde expertise aanwezig is. Deze expertise kan al dan niet verenigd zijn binnen één persoon.
 

De volgende eigenschappen zouden een pré kunnen zijn:
- beleidsmatig denkvermogen;
- bestuurlijke ervaring / mogelijkheid tot samenwerking in bestuurlijke omgeving;
- ervaring met belangenbehartiging;
- netwerker;
- kritisch en constructief;
- kennis van zorgstandaarden;
- bereid scholing te volgen op gebied van medezeggenschap.

Bijzonderheden

(Voormalige) Cliënten, familieleden, bezoekers  en belangstellenden van Pieter van Foreest die zich herkennen in het functieprofiel en zich aangesproken voelen door de functie worden van harte uitgenodigd om te reageren door middel van een motivatiebrief en een resumé van relevante ervaringen, opleiding en/of vaardigheden.

Er wordt bij de samenstelling van de toekomstige uitbreiding van de cliëntenraad gestreefd naar diversiteit. Hierbij gaat het niet alleen om achtergrond,  opleiding en vaardigheden, maar ook betreft de ervaring op het gebied van cliënten belangen en competenties. Je komt echter niet voor de functie in aanmerking als je in dienst bent geweest van Pieter van Foreest.

Meer informatie?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mevrouw Simone van  West, Voorzitter Cliëntenraad Pieter van Foreest Mobiel. Zij is bereikbaar op telefoonnummer:  06- 20895591.

Ben je geïnteresseerd?
Wij  ontvangen je  motivatiebrief en resumé  bij voorkeur digitaal via het e-mailadres : concernsecretariaat@pietervanforeest.nl

De eerste gesprekken vinden plaats medio juli 2014.

 

* Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.