Extra kamers bij Sonnevanck

Geplaatst op: 26 Mei 2021

Mensen blijven steeds langer thuis wonen en het moment waarop iemand niet meer zelfstandig kan wonen komt steeds later. Hierdoor krijgen woonzorgcentra, zoals Sonnevanck, steeds vaker te maken met bewoners die complexere en langdurige zware zorg nodig hebben. Om de juiste zorg te kunnen bieden, ook in de toekomst, hebben we in 2016 in locatie Sonnevanck aanpassingen gedaan aan het gebouw: er zijn vijf huiskamers en 39 kamers gerealiseerd voor mensen met een Psychogeriatrie-indicatie (dementie). Om aan de toekomstige zorgbehoefte te kunnen blijven voldoen wordt er in het verlengde van de vorige verbouwing een aantal aanvullende aanpassingen gedaan.

Verbouwing Sonnevanck
Op 1 juni aanstaande zullen de voorbereidende werkzaamheden starten waarna vanaf 7 juni sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden. De totale verbouwing zal naar verwachting 16 weken in beslag nemen. Een gedeelte van de eerste verdieping wordt onder handen genomen alsmede een vleugel op de begane grond. Met deze verbouwing worden acht extra kamers en een gezamenlijke woonkamer gerealiseerd voor toekomstige cliënten. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken voor onze cliënten, hun naasten, onze collega’s en ook voor de omwonenden.