Financiering en indicaties. Hoe zit dat eigenlijk?

Geplaatst op: 13 Maart 2023

Indicatie
Om de zorg, hulp of voorziening te krijgen die u nodig heeft, moet er volgens de wet onderzocht worden of u hiervoor in aanmerking komt. U heeft een indicatie nodig. Een indicatie is een verklaring waarin staat op welke hulp, zorg en/of voorziening u recht heeft. Voor zorg en ondersteuning heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of van uw gemeente, afhankelijk van uw zorg- en/of ondersteuningsvraag.

 • CIZ: zorg via de Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert en toetst, de aanspraak op langdurige zorg. Het gaat hierbij om zorg, zoals het wonen in een verpleeghuis, die valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Met een indicatie van het CIZ weet u of en hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Voor meer informatie kunt u naar de website van het CIZ: https://www.ciz.nl/over-het-ciz
   
 • Gemeente: hulp en ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  Voor aanspraken binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kunt u terecht bij uw gemeente. De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden. Ook de ondersteuning om de mantelzorger te ontzien wordt geregeld via de Wmo. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente. 
   
 • Thuiszorg
  Indien u thuiszorg nodig heeft u een indicatie nodig voor thuiszorg (ondersteuning, persoonlijke verzorging of verpleging). Hiervoor kunt u direct terecht bij de wijkverpleegkundige van de zorgorganisatie.

Eigen bijdrage
De indicatie bepaalt welke zorg en ondersteuning u ontvangt. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt vervolgens de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van het type zorg en ondersteuning (indicatie) die u ontvangt en o.a. van het inkomen en eigen vermogen. U kunt hier meer over lezen op de website van het: www.cak.nl.
 

Wilt u meer weten? www.pietervanforeest.nl/praktische-informatie of neem contact met ons op via 015 5155000. Wij helpen u graag verder.