'Gezond en wel ouder worden' jaaroverzicht 2022

Geplaatst op: 13 Maart 2023

Jaaroverzicht Regionale Aanpak Ouderenzorg 2022

In 2022 is er met de regiopartners wederom hard gewerkt om projecten te realiseren om de ouderenzorg in onze regio toekomstbestendig te maken middels het programma 'Regionale Aanpak Ouderenzorg- Gezond en Wel ouder worden'.  In bijgaand jaaroverzicht vindt u een greep van de activiteiten van afgelopen jaar. Natuurlijk gaan we in 2023 verder met onze inzet voor een toekomstbestendige ouderenzorg!

Regionale Aanpak Ouderenzorg
Net als in de rest van Nederland staat de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) voor een opgave in de ouderenzorg. Het regiobeeld dat is opgesteld door het programma laat zien dat er in de toekomst een grote discrepantie ontstaat tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg. Zo komt er een sterke vergrijzing aan, terwijl het aantal mensen dat de zorg kan verlenen afneemt. Gemeenten, zorgaanbieders, DSW Zorgverzekeraar en DSW Zorgkantoor hebben de samenwerking geïntensiveerd om de stijgende zorgvraag naar ouderenzorg op te vangen zodat we voor alle ouderen in onze regio de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden.Ook Pieter van Foreest neemt aan dit programma deel. 

Themawerkgroepen
Om de ouderenzorg voor te bereiden op de zorgvraag van de toekomst zetten we binnen het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg in op een breed pakket aan ‘maatregelen’. We kijken naar oplossingen op zowel het gebied van wonen als van zorg en welzijn. We kijken waar we al iets kunnen doen als mensen nog niet ziek zijn zodat zij langer gezond en zelfredzaam blijven, maar ook hoe we de zorg nog beter kunnen vormgeven als mensen al wel ziek zijn. 

Hiervoor zijn vier themawerkgroepen opgericht:

  • intramurale capaciteit en nieuwe woonoplossingen (wonen)
  • netwerkzorg
  • preventie 
  • personeel

In de vier themawerkgroepen participeren alle partners en werken we samen aan verschillende oplossingen om de ouderenzorg in de WSD-regio toekomstbestendig te maken.

Meer informatie? Kijk op https://www.gezondenwel-wsd.nl/