GGZ Delfland en Pieter van Foreest tekenen samenwerkingsovereenkomst

Geplaatst op: 17 Mei 2017

GGZ Delfland en Pieter van Foreest bundelen de krachten voor betere zorg aan ouderen met beginnende psychische klachten, gedragsproblemen of psychiatrische stoornis. Iris Bandhoe, Raad van bestuur GGZ Delfland, en Diny de Bresser, Raad van Bestuur Pieter van Foreest, hebben namens beide organisaties daartoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Alle ouderen krijgen te maken met veranderingen zoals lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten en cognitieve problemen. Hebben ze daarnaast psychiatrische problemen dan bemoeilijkt dit soms de zorg. Door elkaars kennis en expertise te benutten willen GGZ Delfland en Pieter van Foreest de kwaliteit van leven voor deze kwetsbare doelgroep verbeteren. Dat geldt zowel voor thuiswonende cliënten als voor cliënten die in een woonlocatie van Pieter van Foreest of bij GGZ Delfland verblijven.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over:

  • het uitwisselen van kennis en expertise over het vroegtijdig signaleren en hanteren van klachten om te voorkomen dat deze zich ontwikkelen tot een stoornis;

  • het wederzijds consulteren bij het vermoeden van een stoornis, moeilijk te diagnosticeren gedragsproblemen, cliënten die in crisis verkeren en verpleegkundige vraagstukken;

  • de dagbesteding voor deze doelgroep;

  • het tijdelijk of permanent overnemen van cliënten als de situatie van de cliënt daarom vraagt;

  • de afstemming tussen ambulante en intramurale zorg;

  • de bezetting van de apotheek van de Bieslandhof.

      

    Hiermee willen beide organisaties samen verder bouwen aan een goede zorg voor ouderen met psychische problemen in deze regio.