Het is moeilijk, maar samen kunnen we het!

Geplaatst op: 18 April 2020

Een week lijkt wel een eeuw. Alles gaat zo snel. Verdrietig snel. Het coronavirus maakt wereldwijd veel slachtoffers. De meest kwetsbare mensen hebben een verhoogd risico en juist dat zijn de mensen die wij verzorgen, uw naasten. Ouderen die in de laatste fase van hun leven bij ons wonen, ouderen die zorg thuis van ons ontvangen en/of ouderen die op een andere manier gebruik maken van zorg en ondersteuning. Ouderen die hun naasten zo enorm missen en we weten wel zeker ook vice versa. De hele coronacrisis heeft een grote impact, zeker in de ouderenzorg.

Elkaar blijven steunen
We zetten alles op alles om veilige zorg te kunnen blijven bieden. Veilige zorg voor de cliënten en veiligheid voor de collega’s. Er wordt veel van de zorg in Nederland verwacht en er wordt ook veel van u en van uw naaste verwacht. Het is schrijnend dat familie en naasten niet op bezoek kunnen komen, ouderen die hun familie en naasten missen, juist nu, mantelzorgers die noodgedwongen de zorg op zich nemen omdat de ontmoetingscentra niet open kunnen zijn, cliënten met dementie die de hele situatie niet goed begrijpen, geen vrijwilligers die vreugde brengen, collega’s die met klachten thuis zitten en ook cliënten die besmet zijn geraakt. Het zijn moeilijke tijden. Juist in deze tijd is het belangrijk om elkaar te steunen en elkaar te vertrouwen.

Onrust rondom persoonsbeschermende middelen
Er is veel landelijke reuring en onrust over de aanwezigheid van persoonsbeschermende middelen en dat maakt het niet makkelijker. Door het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten en ter bescherming van zorgmedewerkers. Dat is bij Pieter van Foreest zo en dat is ook landelijk het geval. Omdat er een landelijke schaarste is aan deze producten, heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld. Deze landelijke richtlijnen worden steeds door Pieter van Foreest gevolgd en aangepast zodra er aanpassingen zijn. Op 13 april is de verdeelsleutel gelukkig aangepast, waardoor er ook veel meer aandacht is voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en thuiszorg.

Voldoende persoonsbeschermende middelen
Pieter van Foreest beschikt tot dusver en ook op dit moment over voldoende persoonsbeschermende middelen (waaronder mondkapjes) om volgens de landelijke richtlijnen in te zetten. Er wordt continu hard gewerkt om deze voorraad op peil te houden, want de voorraad gaat hard. We zijn in nauw contact v.w.b. de landelijke/regionale verspreiding, sluiten aan bij lokale en regionale initiatieven en kopen middelen in, die volgens de richtlijnen voldoen, daar waar mogelijk. Deze middelen worden altijd vooraf getest op veiligheid en inzetbaarheid, zodat we zeker weten dat ze voldoen aan datgene waar ze aan moeten voldoen, het gevraagde en vastgestelde beschermingsniveau. Er zijn namelijk veel woekeraars die van alles aanbieden, maar waarbij de mondkapjes niet veilig blijken te zijn. Bovendien hergebruiken we materialen die herbruikbaar zijn na een speciale reiniging en we vragen ons netwerk, de samenleving en ook u om ons heen om te helpen. Tips zijn welkom!

Testbeleid voor medewerkers en cliënten
We zijn enorm blij dat de capaciteit om collega’s te kunnen laten testen sinds 6 april is uitgebreid, waardoor collega’s getest kunnen worden door GGD Haaglanden. Collega’s die getest worden, werken altijd met beschermende middelen, zoals dit volgens de richtlijnen van het RIVM is aangegeven. Ook het testen van cliënten in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen is uitgebreid en kan worden ingezet volgens de richtlijnen. De eerste contactpersoon wordt altijd direct geïnformeerd als een bewoner klachten ervaart en getest dient te worden.

Samen alles op alles zetten
De coronacrisis kunnen we niet veranderen. Samen zetten we alles op alles om veilige zorg te kunnen blijven bieden. We vragen u om begrip en vertrouwen. Laten we de handen in één slaan. Samen kunnen we dit, samen staan we sterk en komen we hier doorheen.