Het Specialistisch team heeft dé verpleegkundige expertise in huis

Geplaatst op: 21 November 2018

Het Specialistisch team heeft dé verpleegkundige expertise in huis om aan uw vraag te voldoen. Of het nu gaat om triage, uitvoeringsverzoeken, acute zorg of ongeplande zorg. Het is allemaal mogelijk. Het team bestaat uit professionele en enthousiaste verpleegkundigen niveau 4 en 5. Ze bieden verpleegkundige ondersteuning aan cliënten thuis en aan de locaties van Pieter van Foreest. Het Specialistisch team is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Binnen het team zijn verpleegkundigen die naast de standaard verpleegtechnische kennis en vaardigheden een extra aandachtsgebied/expertise hebben. Het team bevat: wond-, palliatief-, parkinson verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige op infuustechnologie, gespecialiseerd verpleegkundige op sondevoeding.

Wat kan het Specialistisch Team voor u en uw cliënt/patiënt betekenen?

  • Verrichten van een handeling op basis van uitvoeringsverzoek (huis)arts

  • Triage functie huisarts/huisartsenpost

  • Subcutane en intraveneuze infuus therapie / medicatie toediening.(antibiotica, chemotherapie, totale parenterale voeding, bloed enz.) Een morfine / dormicum pomp kan door  het specialistisch team binnen een uur worden  ingezet, afhankelijk van de apotheek.

  • Huisbezoeken bij cliënten die zorg/ondersteuning nodig hebben op gebied van wondzorg, palliatieve zorg, Parkinson en/of sondevoeding

  • Leveren van acute zorg. Wij kunnen binnen 8 uur zorg leveren. Dit zal dan op een later tijdstip worden overgedragen aan desbetreffende wijkteam van Pieter van Foreest.

  • Triage voor cliënten van Pieter van Foreest in de woonzorgcentra en thuiszorg