Hoe hou je het vol als mantelzorger?

Geplaatst op: 9 November 2015

Donderdag 10 november is de dag van de mantelzorger, maar hoe hou je het vol als mantelzorger? Mantelzorg is vaak continue zorg. Dag in dag uit. Op zijn tijd is adempauze dan ook belangrijk om het vol te houden en in balans te blijven. Zorgen voor iemand hoef je nooit alleen te doen. Lees deze tips en misschien verlicht dit bij de taken als mantelzorger.

Maak gebruik van hulp
Parkeervergunning voor een invalidewagen, huishoudelijke hulp, een aangepaste woning: sinds I januari van dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp aan zorgvragers én aan mantelzorgers. Let er ook op dat een ambtenaar niet zomaar op basis van een dossier mag beslissen welke voorzieningen worden toegewezen. In plaats daarvan is hij verplicht een persoonlijk gesprek aan huis met de zorgvrager te voeren. Wees als mantelzorger daarbij aanwezig, of liever nog, regel een extra gesprek met de ambtenaar Je kunt zelf het beste aangeven welke hulp nodig, Bovendien heb je als mantelzorger zelf óók wettelijk recht op hulp om taken vol te houden. Maak daar gebruik van.

Deel praktische zorg
Mantelzorgers zijn vaak geneigd alle zorg op zich te nemen. Andere familieleden weten soms niet eens wat je allemaal precies doet. Nodig iedereen in het sociale netwerk van de zorgvrager eens uit, zet alle zorgtaken die moeten gebeuren op papier en verdeel ze onderling, Je zusje die aan de andere kant van Nederland woont, kan misschien best de administratie op zich nemen.

Goede communicatie is van belang
Is er ook professionele hulp aanwezig? Regel één contactpersoon - meestal is er sprake van een team - zodat je met één iemand contact houdt. Zo kun je één lijn trekken tussen mantelzorg en professionele zorg. Fijn voor de verzorgers én voor de zorgvrager zelf.

Vertel het op je werk
Ruim 70% van alle mantelzorgers heeft een betaalde baan.Toch vertelt slechts een kwart van hen op het werk over hun intensieve zorgtaken. Praat er wel over! Sinds I juli zijn alle zorgverlofregelingen verruimd, dat betekent dat ook kleinkinderen, broers, zussen en huisgenoten recht hebben op een zorgverlofregeling.

Neem af en toe afstand
Je bent méér dan alleen mantelzorger Neem af en toe afstand en laad weer lekker op. Regel respijtzorg - kortdurende, intensieve zorg - zodat jij als mantelzorger er een weekje op uit kunt.

Bekijk de positieve kanten
Als mantelzorger zal de band met de zorgvrager veranderen. Vergeet niet wat je voor elkaar was, en blijf zoveel mogelijk de dingen doen die je altijd al samen deed. Misschien kan je vader je zusje of je partner nog steeds dat luisterende oor zijn dat hij of zij vroeger ook was. Zo houd je de relatie min of meer gelijkwaardig.

Om nog even in te haken op het punt:' Maak gebruik van hulp': vraag het Pieter! Wellicht heeft u nog nooit gehoord van respijtzorg en lijkt het ingewikkeld om het in gang te zetten, Pieter van Foreest kan u helpen daar waar u ondersteuning nodig heeft.