Infectiepreventie en het coronavirus binnen zorgorganisaties

Geplaatst op: 27 Maart 2023

We merken dat er wellicht nog wat onduidelijkheden zijn rondom infectiepreventie en het coronavirus binnen zorgorganisaties en daarmee onze locaties. We lichten dit graag toe: 

Corona en het algemeen publiek
Op 10 maart is het bericht vanuit de overheid naar buiten gekomen dat het voor het algemeen publiek per direct niet meer nodig is om in quarantaine te gaan bij een positieve coronatest. Ook thuisblijven bij klachten en het doen van een zelftest is niet langer nodig. Dat besluit sluit aan bij het 146e advies van het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van het kabinet op het gebied van corona.

Corona en wonen met zorg locaties 
Het behandeladvies COVID-19 voor zorginstellingen in de langdurige zorg, waaronder de locaties van Pieter van Foreest ook vallen, wijkt af van de richtlijnen voor COVID-19 voor de algemene samenleving.

Waarom?
In wonen met zorg locaties wonen kwetsbare bewoners. Net als bij andere infectieziektes en virussen zijn er medische landelijke richtlijnen rondom infectiepreventie. Dat geldt ook voor het coronavirus. De richtlijnen wijken dus af van de reguliere richtlijnen voor COVID-19 voor de algemene samenleving.  

Dit houdt het volgende in:

  • Bij bewoners blijft het behandeladvies om te testen bij klachten indien deze test consequenties heeft voor de behandeling van een individu, en in het kader van het voorkomen van (verdere) verspreiding van COVID-19.
     
  • Er wordt getest bij verdenking op COVID-19, indien er twee of meer klachten passend bij het coronavirus aanwezig zijn.
     
  • Is de uitslag van een bewoner positief en gaat het om één bewoner, dan gaat de betreffende bewoner indien mogeijk in isolatie op de kamer totdat hij/zij 24 uur symptoomvrij is, met een maximum van 5 dagen. Is dit niet mogelijk, dan wordt er door het infectiepreventieteam van de locatie gekeken naar alternatieven met een zo klein mogelijk cohort, bijvoorbeeld de afdeling.  
     
  • In geval van een uitbraak (meerdere besmettingen) hebben alle bewoners bewegingsvrijheid binnen de afdeling en mogen bewoners zonder (verdenking op) COVID-19 van de afdeling af. Activiteiten in grote groepen met cliënten buiten de eigen afdeling worden vermeden. 

Wat als er toch een besmetting/ uitbraak is? 
Het infectie en preventieteam van de locatie volgt dat de richtlijnen en onderneemt de benodigde acties. 

Meer informatie over het landelijke behandeladvies
Meer lezen over het landelijke behandeladvies: https://www.verenso.nl/nieuws/publicatie-addendum-covid-19-behandeladvies-in-verpleeghuizen-en-verzorgingshuizen

Blijf altijd letten op handhygiëne
In het kader van infectiepreventie in het algemeen vragen we u om altijd alert te zijn en blijven op handhygiëne.