Lindenhof deed met plezier mee aan Bord voor je Hof

Geplaatst op: 24 Maart 2017

Samen met elkaar cultureel erfgoed van de toekomst maken, kijkend naar het historische erfgoed van de wijk Hof van Delft, is de achterliggend gedacht van het project Bord voor je Hof . Het project zorgt ervoor dat de bewoners van het Hof van Delft met elkaar in contact komen in een omgeving waar je jezelf kan zijn. Het project draait om overeenkomsten en verschillen van de eetcultuur in de wijk Hof van Delft. Stichting Delfts Peil is initiatiefnemer van het project ‘Bord voor je Hof’. Het project is in samenwerking met Museum Prinsenhof Delft, Stadsarcheologie, Maakbaar, Woonzorgcentrum Lindenhof en de Freinetschool tot stand gekomen.

Eetpaspoorten

Wijkbewoners vertellen verhalen over de eetgewoonten van vroeger en hoe die verschillen ten opzichte van nu. Vanuit Lindenhof hebben de bewoners ook meegedaan aan het project Bord voor je Hof. Na de interviews die zijn afgenomen, hebben de eetpaspoorten van de bewoners van Lindenhof in het restaurant de Lindebloesem gehangen.

 Aan de hand van al die eetpaspoorten uit de wijk is een uniek kunstwerk ontworpen; wat nu tentoongesteld is in Museum Prinsenhof. Ook is een boekje uitgekomen ‘’Bord voor je hof”. De eerste uitgifte van dit boekje is gepresenteerd aan burgemeester Marja van Bijsterveldt op 19 maart in museum Prinsenhof. Hierin staat vermeld hoe de kunstenaar met bewoners uit de wijk Hof van Delft en Ministersbuurt tot inspiratie is gekomen. Ook staan hier wel 15 blz. met foto’s van bewoners van Lindenhof met hun eigen bord uit eigen servies en eetpaspoorten van bewoners van Lindenhof in. Het boekje is Lindenhof nog terug te vinden voor wie het leuk vindt om de eetpaspoorten nog eens te lezen.

Kunst

19 maart werd ook het grote keramieken kunstwerk, wat tot stand is gekomen in samenwerking met Olav Slingerland, onthuld in museum Prinsenhof, waarin een tegel van Lindenhof is verwerkt. Het kunstwerk en wijkservies is van 19 maart tot en met 24 april te zien in het museum Prinsenhof. Het project is zo mooi afgesloten en uiteindelijk, ook volgens de bewoners, ruimschoots geslaagd!

Meer informatie over dit project? Neem een kijkje op www.bordvoorjehof.nl