PREZO keurmerk voor locaties

Geplaatst op: 18 April 2018

Recent vonden er audits plaats waarin werd beoordeeld of diverse locaties (nog) voldoen aan de kwaliteitseisen voor het PREZO keurmerk. De volgende locaties zijn geslaagd voor de tussentijdse audit om het keurmerk te behouden:

 • Delfshove, PREZO gouden keurmerk
 • Weidevogelhof, PREZO gouden keurmerk
 • Triangel, PREZO gouden keurmerk
 • De Opmaat, PREZO gouden keurmerk
 • De Terwebloem, PREZO gouden keurmerk
 • Vlietzicht, PREZO gouden keurmerk
 • Veenhage, PREZO gouden keurmerk
 • Duinhof, PREZO gouden keurmerk
 • De Bieslandhof, PREZO gouden keurmerk
 • Thuiszorg, PREZO gouden keurmerk
 • Ontmoetingscentra, PREZO gouden keurmerk
 • Die Buytenweye, PREZO zilveren keurmerk
 • Lindenhof, PREZO zilveren keurmerk
 • Hulp bij Huishouden, PREZO zilveren keurmerk
 • Pieter van Foreest centraal, PREZO certificaat Voorwaarden

Akkerleven, Singelhof en De Hooge Tuinen zijn als eerste locaties getoetst op het nieuwe PREZO Keurmerkschema 2017 en hebben het PREZO gouden keurmerk behaald. 

PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en stelt de cliënt centraal bij alle activiteiten die de medewerkers van Pieter van Foreest ondernemen tijdens de uitvoering van hun zorg- en dienstverlening. Het is een kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen in verantwoorde zorg. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden, zoals structuren en processen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt.

Esther Verweij, teammanager De Bieslandhof: "PREZO is een kwaliteitskeurmerk, wat inhoudt dat de zorg goed geleverd wordt, de zorgplannen en medicatie op orde zijn, de familie mee kan lezen met de rapportages en we multidisciplinair goed samenwerken. We leggen verantwoording af, houden ons aan wet- en regelgeving en hebben een goede vergaderstructuur. We geven niet alleen maar liefdevolle zorg, maar zijn ook continu in overleg om de kwaliteit te verbeteren. Het is een beloning om het PREZO keurmerk te behalen én te behouden!"