Mantelzorg waardering en ondersteuning

Geplaatst op: 4 Mei 2015

Gezamenlijk persbericht gemeente Delft, Delft voor Elkaar en Pieter van Foreest

De gemeente Delft en haar partners vinden het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen en waarderen. Om zo bijvoorbeeld overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en daar waar nodig te  ondersteunen. Hiermee sluiten de gemeente en haar partners  aan op het uitgangspunt van de nieuwe wet Wmo.

Pakket met waardering
Daarbij sluiten zij op de behoeften van mantelzorgers zélf. Er is een pakket van 7 waarderingsmaatregelen ontwikkeld waar de Delftse mantelzorgers gebruik van kunnen maken. Deze zijn terug te vinden in de uitvoeringsnotitie ‘Mantelzorg waardering en ondersteuning’. Het Delftse mantelzorgbeleid er is voor alle Delftse mantelzorgers, ook als degene voor wie zij zorgen niet in Delft woont.

Essentiële schakel
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg vormt een essentiële schakel in het zorgsysteem van de persoon voor wie er wordt gezorgd.

Voor elkaar, voor een ander
In Delft moet iedereen zoveel mogelijk zijn en/ of haar eigen leven kunnen leiden, ook als dat (even) niet lukt. Daarvoor is de hele stad aan zet. We vragen inwoners om eerst samen met hun omgeving te kijken naar wat zij zelf nog kunnen om mee te blijven doen. Lukt dat niet, dan staan de gemeente en haar partners klaar.

Partners
Mantelzorgers kunnen bij Delft voor Elkaar, Pieter van Foreest, Perspektief en GGZ-Delfland  terecht voor informatie en advies, educatie, lotgenoten contact en ondersteuning door  bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers of persoonlijke gesprekken.

Gemeente Delft
Lukt het inwoners niet zelf meer of met hulp van de omgeving? Dan kan de gemeente bijvoorbeeld voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo zorgen, zoals hulp in de huishouding, begeleiding, tijdelijk verblijf en vervoer. Kijk voor meer informatie op delft.nl/wmo, of bel met tel. 14015 (geen 015 ervoor).