Misverstanden rondom brief aan bewoners Die Buytenweye inzake wijziging in verstrekkingen maaltijden op locatie Die Buytenweye

Geplaatst op: 6 Januari 2023

Onlangs is er een brief aan bewoners van Die Buytenweye verstuurd rondom de maaltijdverstrekkingen. Deze brief had niet zo verstuurd mogen worden. Het spijt ons dat deze brief mede door de gekozen formulering mogelijk geheel verkeerd is begrepen. We lichten u graag e.e.a. duidelijk toe.

Beleving
Het is belangrijk dat bewoners kunnen genieten van de maaltijd. De beleving van eten en drinken speelt daarbij een belangrijke rol. Een gezellige sfeer zoals thuis, maaltijden die passen bij de behoefte van de bewoners en maaltijden van een goede kwaliteit. Het budget dat beschikbaar is rondom de maaltijdverstrekking aan cliënten is niet gewijzigd. Wel wordt er gekeken naar mogelijke aanpassingen die de sfeer en beleving rondom de maaltijd mogelijk bevorderen en de verspilling kunnen voorkomen.

Maaltijd passend bij uw behoefte en verspilling tegengaan
Tijdens en na het gebruiken van de maaltijd bleek dat er verdeeld over de verschillende afdelingen en huiskamers behoorlijk wat voeding niet altijd volledig werd genuttigd. Te volle borden, die bovendien niet bevorderlijk werken voor de eetlust. De ene persoon is nu eenmaal een grotere eter dan de ander en de ene dag heeft een bewoner wellicht meer trek dan de andere dag. Dat is ook logisch en heel menselijk. Het is dan niet logisch om iedereen maar dezelfde grote portie op te scheppen en vervolgens weg te gooien wat overblijft. Om deze verspilling te voorkomen willen we graag een maaltijd verstrekken meer passend bij de persoonlijke behoefte van de bewoner.

Opscheppen van de maaltijden
De maaltijden worden veelal voor het  gemak van de bewoners opgeschept door een gastvrouw of - heer en/of vrijwilliger(s) die op dat moment aanwezig is. Het is soms lastig inschatten of iemand die dag veel of weinig trek heeft. Misschien smaakt het die dag beter dan gedacht of juist niet. De één houdt nu eenmaal meer van bijvoorbeeld nasi of juist van snijbonen dan de ander. Heeft een bewoner meer trek? Geen probleem, dan scheppen we gewoon nogmaals of wat meer op.

Wisselend assortiment gedurende de week
Dagelijks zullen er naast het hoofdgerecht ook soepen en/of bouillons worden verzorgd. Ook hier geldt dat niet iedereen iedere dag trek heeft in een (gebonden) soep. Ook dat is menselijk. Gedurende de week zullen we zorgen voor een variatie aan soepen en bouillons met een wisselend assortiment.

Samen aan de slag met beleving en kwaliteit
Er is hoe dan ook altijd voldoende voeding beschikbaar met een wisselend assortiment. Die Buytenweye gaat aan de slag met de beleving rondom de maaltijd. Samen beperken we op deze manier bovendien de verspilling van teveel bereid voedsel.

Wij hopen zo duidelijke informatie te hebben verstrekt en willen nogmaals onze excuses aanbieden voor de onduidelijke brief welke eerder is verstuurd.