Nieuw lid Raad van Toezicht bij Pieter van Foreest

Geplaatst op: 9 Februari 2018
Pieter van Foreest heeft per 15 januari 2018 een nieuw lid voor de raad van toezicht benoemd. Dhr. R.P. Zevenbergen komt de raad van toezicht versterken. Paul Zevenbergen startte zijn loopbaan als leraar Economie, daarna bij het ministerie van Financiën. Vervolgens werkte hij als consultant, directielid, partner bij Boer & Croon, voor een aantal sectoren, waaronder de (semi) overheid en zorg. Hij werd bestuursvoorzitter van IJsselgroep educatieve dienstverlening en is sinds 2011 werkzaam als bestuurder bij de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). Deze beoordeelt de kwaliteit van alle opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht
Het nieuwe lid dhr. Paul Zevenbergen vormt samen met, mw. dr. Wideke Nijdam, prof. dr. Pancras Hogendoorn, mw. drs. Monique Vogelzang, mw. drs. Jeanet van Antwerpen, dhr. drs. M. Boon en met de voorzitter mr. Hans Oosters de raad van toezicht. Mw. drs. J. van Antwerpen en dhr. drs. M. Boon zullen per 1 maart 2018 aftreden volgens het vastgestelde rooster van aftreden.
 
Pieter van Foreest is verheugd met de komst van het nieuwe lid dhr. Paul Zevenbergen voor de raad van toezicht en is dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van mw. drs. J. van Antwerpen en dhr. drs. M. Boon.