NL DOET en ONTDEK DE ZORG activiteiten gaan niet door

Geplaatst op: 12 Maart 2020

Helaas hebben wij de beslissing moeten nemen om alle activiteiten rondom NLdoet en Ontdek de zorg week te annuleren. Pieter van Foreest heeft hierin een weloverwogen beslissing genomen en besloten geen onnodige risico’s te willen nemen voor de gezondheid van de cliënten, medewerkers en vrijwilligers. We willen onze kwetsbare cliënten zoveel als mogelijk beschermen en nemen derhalve extra voorzorgsmaatregelen om coronabesmetting zoveel mogelijk tegen te gaan. Eén van die maatregelen is het afzeggen van evenementen, waarbij grote groepen mensen naar ons toe komen. Bij dit besluit is gekeken naar het aantal externe bezoekers/deelnemers, de locaties, de kwetsbaarheid van de cliënten en de mogelijke impact op de zorgverlening en collega’s.

We willen benadrukken dat wij heel blij zijn met iniatieven zoals NLdoet, waarbij vrijwilligers zich inschrijven voor diverse klussen en activiteiten. We hopen dan ook dat we op een later moment alsnog de deelnemers van NLdoet van harte welkom mogen heten.