Ondersteuning aan mantelzorgers

Geplaatst op: 20 Oktober 2021

Mantelzorgers zorgen langdurig en/of intensief voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Een partner, een kind, ouders, een broer of zus, een goede vriend(in) of buur. Niet beroepsmatig maar omdat iemand een persoonlijke band met diegene heeft. Ondersteuning voor deze groep is erg belangrijk, want de taak die zij op zich genomen hebben is van onschatbare waarde. 

Informatie

Het is voor mantelzorgers belangrijk om bij de juiste informatie te komen. Wat zijn er voor mogelijkheden wanneer iemand tijdelijk niet de zorg kan dragen of waar kan iemand terecht met vragen of een luisterend oor? Pieter van Foreest heeft de informatie die voor mantelzorgers van belang is verzameld op een overzichtelijk pagina. Mantelzorgondersteuning - Pieter van Foreest

Waardering voor de mantelzorger

Iedere gemeente heeft jaarlijks een bedrag in kas voor de ‘waardering van mantelzorgers’. Dit is verplicht voor alle gemeentes van Nederland – en het is geregeld in de de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De hoogte en de manier van geven van mantelzorgwaardering verschilt per gemeente. De ene gemeente geeft een geldbedrag of een cadeaubon, de andere gemeente schenkt bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of organiseert een activiteit op de jaarlijkse dag van de mantelzorg (10 november). Op de website van de gemeente kun je gemakkelijk nakijken welke vergoeding beschikbaar is. Tik de naam van de gemeente en het woord ‘mantelzorgwaardering’ in je zoekmachine.