Onderzoek pijn bij afasie

Geplaatst op: 9 Januari 2019

Per jaar krijgen ongeveer 48.000 mensen een CVA. Hiervan krijgt ongeveer 20% ten gevolge daarvan een afasie. Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft.

Een deel van de personen met afasie kan, afhankelijk van de ernst van de afasie, niet, nauwelijks of met moeite een boodschap overbrengen of een behoefte communiceren. Zij zijn afhankelijk van de interpretatie van de zorgprofessional of mantelzorger. De resultaten van een literatuurstudie laten zien dat pijn na een CVA veel voorkomt (o.a. door schouderpijn en centrale pijn), maar ook dat het in de praktijk lastig is om deze pijn te herkennen. Mensen met ernstige afasie, die de vraag ‘Kunt u met een cijfer van 0-10 aangeven hoeveel pijn u heeft?’ niet kunnen beantwoorden, worden meestal uitgesloten van onderzoek naar pijn, omdat zij hun pijn niet goed zouden kunnen uiten. Daarnaast werd aangetoond dat CVA- patiënten met afasie significant minder pijnmedicatie krijgen dan CVA- patiënten zonder afasie.

Onderzoek
Bij Pieter van Foreest willen we de kwaliteit van leven van onze cliënt blijven verbeteren. Door deel te nemen aan het onderzoek pijn bij afasie kunnen we als zorgprofessional beter signaleren en daarmee ook een betere behandeling van pijn geven, dus ook verbetering van kwaliteit van leven van de cliënt met afasie. De cliënt voelt zich daardoor meer gehoord doordat er meer oog en aandacht is voor de pijn die zij zelf niet goed of onvoldoende kunnen aangeven. Daarnaast zullen eveneens de naasten meer kennis opdoen en wellicht ook sneller merken wanneer de pijn optreedt.

Hester de Zeeuw en Louise Rutgers, beiden logopedisten, nemen namens de wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC), deel aan het onderzoek pijn bij afasie bij het LUMC. Zij zullen zich de kennis en vaardigheden toe eigenen, maar ook tools in handen krijgen als het gaat om signalering van eventuele aanwezige pijn bij cliënten met afasie. In januari zullen Hester en Louise samen met een zorgmedewerker starten met de korte training waarna in februari 2019 het onderzoek daadwerkelijk gaat starten.