Ontmoetingscentra Delft organiseren gespreksgroepen: Een partner met dementie, hoe verder?

Geplaatst op: 10 Februari 2020

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de zorg voor hun naaste. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Zorgen voor een naaste doen veel mensen uit liefde, maar zorgen voor een naaste met dementie kan soms geestelijk en lichamelijk veel van u vergen.

Bijeenkomsten speciaal voor mantelzorgers
Bij het ontmoetingscentrum zijn mantelzorgers welkom. Wij ondersteunen ze en geven hen handvatten en advies. De ontmoetingscentra van Pieter van Foreest in Delft organiseren vijf opeenvolgende bijeenkomsten in de vorm van een gespreksgroep. De gespreksgroepen worden georganiseerd voor mantelzorgers die voor hun thuiswonende partner met dementie zorgen. Iedere bijeenkomst zal een eigen aansluitend thema hebben. U kunt als mantelzorger, even los van de zorg, ervaring en kennis opdoen, vindt er een luisterend oor en komt in contact met andere mantelzorgers.

Datum en inhoud van de bijeenkomsten
17 maart     Wat is dementie? De dagelijkse werkelijkheid.
31 maart     Hoe ga je om met het verlies van contact?
21 april       Hoe houd ik het zorgen vol?
12 mei        Praktische tips  & ondersteuningsmogelijkheden.
2 juni          Een onderwerp op verzoek van de deelnemende mantelzorgers

Tijdstip
Dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur
Indien gewenst kan uw partner meekomen en in een huiskamer verblijven.

Locatie
Ontmoetingscentrum Mozartlaan
Mozartlaan 422
2625 CS Delft
015-5158400

Kosten
Aan deelname zijn géén kosten verbonden.

Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden via één van de ontmoetingscentra:
Dock van Delft, telefoonnummer 015-5158100
Mozartlaan, telefoonnummer 015-5158400
Vermeertoren, telefoonnummer 015-5158200

Of mail naar: m.plooy@pietervanforeest.nl