Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

Pieter van Foreest één van de founders Werkwaardig

Geplaatst op: 15 Juli 2015

Een inspirerende avond was het, het founder diner van Werkwaardig bij Werkse! op 2 juli jl. Pieter van Foreest is één van de founders van Werkwaardig en daarmee een organisatie die kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de regio. Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur nam deel aan het founder diner en kijkt terug op een zeer geslaagde avond.

Buiten het feit dat PostNL en ROC Mondriaan zich als nieuwe founder hebben aangesloten bij Werkwaardig zijn ook de plannen voor het komende jaar besproken. De werving van nieuwe partners is hierbij stevig ter hand genomen. Het jaarplan voor het komende jaar wordt opgesteld, waarbij uiteraard de mens centraal staat. In september wordt de stichting Werkwaardig opgericht en wordt het stichtingsbestuur samengesteld uit de groep founders.

Werkwaardig is een zakelijk platform voor werkgevers in de regio Delft. Leden van Werkwaardig ontmoeten elkaar regelmatig om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen rond maatschappelijk verantwoord ondernemerschap op het thema People (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en de laatste ontwikkelingen op het gebied van Social Return. Partners en founders van Werkwaardig kiezen ervoor om op een volwaardige manier invulling te geven aan de factor arbeid. Teveel werkwaardige mensen staan nog aan de kant. Werkwaardig, volwaardig werk voor iedereen.

In september gaat de website van Werkwaardig ‘live’: www.werkwaardig.nl

 

Op de foto van links naar rechts:

Hans Camps (lid CvB / ROC Mondriaan), Jan Wesseling (advocaat / Capra), Anja van Driel (manager DOEL / GGZ Delfland), Karel Luyben (rector magnificus / TU Delft), Frans van Kreuningen (regiodirecteur / Tempo-Team), Jack Kuin (directeur / Avalex), Hans van der Sandt (directeur / Werkse!),Piet-Hein Daverveldt (algemeen directeur / NEN), Diny de Bresser (voorzitter RvB / Pieter van Foreest), Laurens Tuinhout (directeur Stadlogistiek / Post NL). Founder Woonbron (Dennis Gerlof / directeur) ontbreekt op deze foto.