Pieter van Foreest en Basalt tekenen intentieverklaring voor samenwerking op het gebied van revalidatiezorg voor ouderen in de regio

Geplaatst op: 7 Juli 2022

Wanneer ouderen in de regio moeten revalideren na een operatie, trauma of aandoening, dan kunnen zij terecht bij Revalidatie & Herstel van Pieter van Foreest. Expert op het gebied van geriatrische revalidatiezorg voor ouderen. In een therapeutisch klimaat wordt er met de cliënt gewerkt aan de revalidatie om op verantwoorde wijze weer terug te kunnen keren naar de thuissituatie. In de toekomst kunnen deze cliënten mogelijk ook terecht in een prachtige nieuwe kliniek die onderdeel uitmaakt van een ‘revalidatiehub’. 

Intentieverklaring getekend
Deze week tekenden bestuurders Petra de Jongh namens Pieter van Foreest en Willem Wiegersma namens Basalt een intentieverklaring voor samenwerking op het gebied van geriatrische revalidatie in deze 'revalidatiehub'. Basalt, expertisecentrum voor revalidatie van kind tot volwassene, hoopt in 2027 een revalidatiehub in Delft te realiseren met een kliniek met 60-80 bedden waarvan een deel gebruikt zou kunnen worden door Pieter van Foreest. De nieuw te bouwen hub in de Juniusbuurt zal naast een kliniek beschikken over diverse poli’s, behandelruimtes, een zwembad, een kinderdagverblijf, een restaurant, een orthopedisch schoenmaker en parkeergelegenheid. In het centrum komt ook ruimte voor zorgverleners die eerstelijns zorg bieden.

Samenwerking verkennen en samen vorm geven: juiste zorg op de juiste plaats
Pieter van Foreest en Basalt gaan verkennen hoe de samenwerking er precies uit zou kunnen zien wanneer de hub van Basalt in Delft beschikt over een kliniek. Zo kunnen cliënten van Pieter van Foreest tijdens hun revalidatie in de hub gebruik maken van de faciliteiten en korte lijnen met Basalt en kunnen beide organisaties vanuit hun eigen expertise elkaar versterken, wat het herstel bij cliënten bevordert. Met het aanbieden van geriatrische zorg in de revalidatiehub van Basalt, kan invulling worden gegeven aan “de juiste zorg op de juiste plaats”. De verkenning zal in 2023 verder vorm krijgen.