Pieter van Foreest en De Haagse Hogeschool werken samen om innovatie te stimuleren

Geplaatst op: 28 Januari 2020

Pieter van Foreest en De Haagse Hogeschool willen samen werken aan een onderzoeks- en innovatieprogramma rond een aantal uitdagingen in de ouderenzorg. Op maandag 27 januari jl. tekenden de twee partijen daartoe een samenwerkingsovereenkomst. Overkoepelende thema’s hierbij zijn: beroepsonderwijs, innoveren in de zorgpraktijk en betekenisvolle technologische innovaties.

Toepassen van nieuwe technologieën
De overeenkomst komt voort uit de wens van Pieter van Foreest om de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en de uitvoering van projecten langs de innovatieve as te leggen. Hierbij gaat het om het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen. Om dit mogelijk te maken is een samenwerking met een kennisinstituut als De Haagse Hogeschool essentieel. De wensen van de cliënten van Pieter van Foreest zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Zij worden dan ook actief betrokken bij de samenwerking.
Een van de projecten waarbij nieuwe technologieën en snufjes zullen worden ingezet is het project ‘Spoorzone’, de nieuwbouwlocatie van Pieter van Foreest in het centrum van Delft. Hier wordt op een vernieuwende manier gekeken naar duurzaamheid, bouw, zorg voor vrijheid en ICT. Ook andere ontwikkelingen en projecten worden ingezet vanuit het perspectief van innovatie.

Virtuele etalage
Op 1 februari 2020 gaat het programma van start. Vanuit Pieter van Foreest worden innovatievragen ontwikkeld die in een virtuele ‘etalage’ worden gezet. Studenten van De Haagse Hogeschool kunnen zich daarna inschrijven om aan te sluiten bij de ontwikkeling van zo’n innovatievraag tot een innovatief product. Praktijkonderzoekers per vraag zijn de linking-pins tussen Pieter van Foreest en De Haagse Hogeschool.