Pieter van Foreest is jarig!

Geplaatst op: 10 Februari 2020

Pieter van Foreest is de naam van onze organisatie en daar zijn we enorm trots op! In 2020 bestaat onze zorgorganisatie onder deze naam 20 jaar. Een mooie gelegenheid om hier met elkaar bij stil te staan.

Geneesheer Pieter van Foreest
Pieter van Foreest was een 16e-eeuwse geneesheer die van zeer grote betekenis is geweest voor het medisch welzijn van de Delftse bevolking en voor de geneeskunde in het algemeen. Van Foreest werd in 1521 in Noord-Holland geboren, studeerde aan de Universiteit in Leuven en promoveerde in 1543 tot doctor in de geneeskunde. Ruim 35 jaar (van 1558 tot 1595) was Van Foreest stadsgeneesheer te Delft. Hij behandelde patiënten in alle lagen van de bevolking. Zo was hij lijfarts van Willem van Oranje maar ook arts van financieel minder bedeelden, die hij gratis behandelde. Van Foreest en zijn vrouw Eva van Teylingen speelden een belangrijke rol in de Delftse gemeenschap. Zij bekleedden belangrijke functies, met name in de welzijnssector.

Baanbrekende invloed
Van Foreest had daarnaast een belangrijke adviesfunctie. Zo adviseerde hij het Delftse stadsbestuur over de pestepidemie en de landelijke overheid over diverse geneeskundige vraagstukken. Ook op de ontwikkeling van de geneeskunde heeft hij een baanbrekende invloed gehad. Nog vele jaren na zijn dood (1597) maakten vele medici gebruik van de kennis en kunde van de, in zijn tijd, moderne medicus.

Zorgorganisatie Pieter van Foreest
Wij zijn trots op onze naam ‘Pieter van Foreest’. Wij hebben deze naam niet voor niks. Pieter van Foreest was en wij zijn deskundig op het gebied van ouderenzorg. In de geest van de historische Delftse stadsgeneesheer zet onze organisatie zich in voor het welzijn van de individuele mens en het welzijn van de samenleving in het algemeen. Zorgorganisatie Pieter van Foreest kan u alle zorg en ondersteuning bieden die u nodig heeft op het gebied van ouder worden. In nauwe samenspraak met u en uw naasten bespreken we wat voor u het beste is, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Dat 'meedenken' en het persoonlijke contact blijven we doen, net zolang als u hulp van Pieter nodig hebt. Wij zijn er voor u en uw naasten. Of u nu thuis woont of bij Pieter van Foreest. Wij zijn er voor iedereen. 

20 jaar Pieter
Onze verjaardag laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. We zetten onze collega's en vrijwilligers in het zonnetje en ook worden in het kader van het jubileum speciale activiteiten georganiseerd voor onze cliënten. Zo staan we met elkaar stil bij dit mooie lustrum.