Pieter van Foreest neemt PREZO Keurmerken in ontvangst

Geplaatst op: 10 November 2014

Gouden en zilveren keurmerken overhandigd
Negen locaties en Zorg Thuis van Pieter van Foreest hebben prestigieuze kwaliteitskeurmerken behaald: drie locaties mocht het zilveren ‘PREZO keurmerk in de Zorg’ in ontvangst nemen zes  locaties en Zorg Thuis kregen het gouden ‘PREZO Keurmerk in de Zorg’. Op donderdag 6 november vond de officiële overhandiging plaats in Woonzorgcentrum Delfshove in Delft. 

Pieter van Foreest heeft met Zorg Thuis, de Ontmoetingscentra, Hulp bij het Huishouden en de locaties Stefanna, Die Buytenweye, Veenhage Monica, Delfshove, Lindenhof, Abtswoude en De Bieslandhof deelgenomen aan onafhankelijke externe toetsingen. De prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt staan hierbij centraal. Het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsnormen en uiteraard de prestaties zijn positief beoordeeld. Pieter van Foreest wordt dan ook bekroond met drie zilveren en acht gouden PREZO keurmerken in de zorg.

Pieter van Foreest is bijzonder trots op het resultaat. Het Keurmerk is een tastbaar bewijs dat de zorg- en dienstverlening aan de cliënten op een verantwoorde manier plaatsvindt. De cliënt staat centraal. De externe toetsing voor het Keurmerk in de Zorg is uitgevoerd door Stichting Perspekt.

PREZO
PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader en volgt dezelfde opbouw en structuur: domeinen, pijlers en voorwaarden. Centraal in PREZO (VV&T) staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties). PREZO is in 2008 in opdracht van Actiz (branche organisatie VV&T) ontwikkeld.

Perspekt
Perspekt, keurmerk in de zorg, is een geaccrediteerd kwaliteitsinstituut met als doel bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en maatschappelijke profilering en legitimering van zorgorganisaties. Organisaties in de VVT sector kunnen een bronzen, zilveren of gouden keurmerk in de zorg krijgen. Bij deze toetsingen ligt het accent op cliëntenperspectief en kwaliteitsontwikkeling.