Praat vandaag over morgen!

Geplaatst op: 25 Maart 2024

Praat vandaag over morgen; een grootschalige, multimediale campagne met het doel jonge ouderen (tussen de 60-75 jaar) aanzetten tot het gesprek over hun toekomst op drie verschillende thema’s: omzien naar elkaar, gezond & fit blijven en prettig wonen. Daarnaast wil de campagne ook hun naasten (partner, kinderen, vrienden) en maatschappelijke organisaties bereiken. De campagne bestaat uit onder meer tv-commercials, print- en social media uitingen en PR.

Bewust nadenken over de toekomst
Nederland vergrijst in snel tempo. In 2040 is een derde van onze bevolking 65+ en de verwachting is dat er in 2050 voor het eerst meer ouderen zijn dan jongeren. Dat betekent wat voor de samenleving. Er zijn bijvoorbeeld meer mensen die niet werken, dan mensen die wel werken. Meer mensen die zorg nodig hebben, dan mensen die professionele zorg kunnen geven. Uitdagingen die op ons afkomen maar waar niet zo snel een oplossing voor is. Een ding is zeker, het vraagt iets van ons allemaal. Hoe we deze uitdagingen het hoofd gaan bieden start met het gesprek aangaan. Hoe wil jij ouder worden? Welke wensen en verwachtingen heb jij? Hoe gaat dat er in de toekomst uitzien en hoe kun jij hierin van betekenis zijn? Dat is waar praat vandaag over morgen over gaat.

Ook in onze regio is dit gesprek van belang in het groot maar zeker ook in het klein. Ga samen in gesprek over morgen!