Presentatie programma 'Thuis in het verpleeghuis' in De Kreek

Geplaatst op: 11 April 2018

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) presenteerde op dinsdag 10 april het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. De presentatie vond plaats in De Kreek in ’s Gravenzande. Bewoners, medewerkers, mantelzorgers vrijwilligers en gasten waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Verbeterplan Thuis in het verpleeghuis
Sinds 2017 is het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. Alle verpleeghuizen en locaties moeten aan dit kwaliteitskader voldoen. Hoe dit gerealiseerd gaat worden staat in het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. Per jaar wordt er door de overheid flink extra in de verpleeghuis geïnvesteerd. Vanaf 2021 ruim 2,1 miljard euro. De extra investeringen zijn bedoeld om verpleeghuizen in de gelegenheid te stellen meer mensen aan te nemen en zodoende meer tijd en aandacht aan bewoners te geven. Dit geld krijgen zorgorganisaties niet zomaar. Iedere zorgorganisatie maakt per locatie concrete afspraken met het zorgkantoor over de kwaliteitsverbetering middels een kwaliteitsplan. Het zorgkantoor ziet er toe dat de afspraken nagekomen worden. Met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ wordt de kwaliteit in ieder verpleeghuis naar een hoger niveau gebracht. Dat moet merkbaar zijn in de tevredenheidscijfers van cliënten en van de medewerkers.

Leren en innoveren
De kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen wordt daarnaast verbeterd door te leren, te verbeteren en te innoveren. Zo wordt er structureel geld beschikbaar gesteld om te investeren in nieuwe werkwijzen en slimme technologie. Ook wordt er geïnvesteerd in het vergroten van de kennis van medewerkers in de verpleeghuizen, door meer onderzoek en opleidingen mogelijk te maken. En worden de administratieve lasten en regeldruk verminderd, bijvoorbeeld door het schrappen van overbodige regels. Al deze kwaliteitsverbeteringen maken het mogelijk dat verzorgend personeel in de dagelijkse praktijk meer tijd en aandacht kan besteden aan bewoners.